Zes vragen over de premie 2019

PNOzorg man zit op bureau en appt.jpg

Zes vragen over de premie 2019

PNOzorg heeft op 12 november de zorgpremie voor 2019 bekendgemaakt. Sommige verzekerden zijn verrast door de premiestijging. We begrijpen heel goed dat u niet blij bent dat u meer moet gaan betalen. Graag lichten we toe waarom dat zo is.

1. Stijgt de premie vanwege de samenwerking met ONVZ?

Nee, die twee zaken staan los van elkaar. Bovendien werkte PNOzorg voor de basisverzekering al samen met ONVZ, daaraan is onlangs niets veranderd. De premie voor de basisverzekering was ook zonder de intensievere samenwerking gestegen

2. Waarom stijgt de zorgpremie dan?

De premiestijging is het gevolg van stijgende zorguitgaven. Daarvoor zijn vier hoofdredenen:

  • Vergrijzing. We worden met z'n allen steeds ouder. Daardoor nemen de zorguitgaven toe.
  • Nieuwe technologie├źn. Er worden steeds nieuwe (en vaak dure) behandelingen en geneesmiddelen ontwikkeld.
  • Ongezonde leefstijl. We leven ongezonder (we zouden beter moeten eten en meer moeten bewegen).
  • Vrije zorgkeuze. De vrijheid om zelf te bepalen in welk ziekenhuis en door welke arts u zich laat behandelen kost iets extra. De restitutieverzekering van PNOzorg is ten opzichte van andere restitutieverzekeringen echter scherp geprijsd.

3. Maar waarom gaat de premie nou juist dit jaar omhoog?

De afgelopen jaren heeft u die stijgende zorguitgaven inderdaad maar beperkt in uw premie teruggezien. We hebben er toen voor gekozen om geld uit ons eigen vermogen in te zetten om een sterkere premiestijging te voorkomen. Ten opzichte van andere zorgverzekeraars hebben we zelfs relatief veel teruggegeven. Dat teruggeven kunnen we niet oneindig blijven doen; we moeten namelijk voldoende vermogen overhouden om eventuele tegenvallers op te vangen. Daarom stijgt de premie komend jaar sterker dan voorheen.

4. Ik lees dat ik 15,8 procent meer ga betalen, is dat juist?

Nee, dat is niet juist. De premie van de basisverzekering gaat inderdaad omhoog. Geen 15,8 procent, maar 9,8 procent. Een aanpassing van het kortingspercentage geeft een vertekend beeld. De korting op basisverzekering is voor alle PNOzorg-verzekerden in 2019 hetzelfde als in 2018, namelijk 8 procent. Echter, nieuwe verzekerden, mensen die zich vanaf 1 januari 2019 bij PNOzorg aansluiten, krijgen 3 procent korting. Uw premie 2018 vergelijken met de premie 2019 die op pnozorg.nl staat (voor nieuwe verzekerden), geeft een vertekend beeld.

Door de lagere premiestijging op de aanvullende verzekeringen en de, in de meeste gevallen, lagere prijs van het nieuwe pakket, zal de totale premiestijging voor bestaande verzekerden van PNOzorg (ruim) onder 9,8 procent uitkomen. Ook ligt de totale dekking van de aanvullende verzekeringen in de meeste gevallen op een hoger niveau dan in 2018.

CONVERSIE PNO-premie 2019_totaal.jpg

5. Waarom zou ik bij PNOzorg blijven?

De premie voor de basisverzekering gaat inderdaad omhoog. Desondanks biedt PNOzorg nu een scherpe premie voor een vrije keuze basisverzekering. Maar er zijn nog meer goede redenen om voor PNOzorg te kiezen en te blijven kiezen.

  1. De dekking van uw aanvullende verzekeringen verbetert. De prijs-kwaliteitverhouding van de aanvullende verzekeringen is daardoor bijzonder gunstig.
  2. PNOzorg biedt vrije zorgkeuze. Die keuzevrijheid om zelf uw dokter en ziekenhuis te kiezen, bieden we sinds de oprichting van PNOzorg, ruim 70 jaar geleden.
  3. Heeft u moeite met kiezen en heeft u behoefte aan eerlijk en helder advies om een zorgverlener te kiezen? Dan kunt u terecht bij een van onze ZorgConsulenten. Van alle verzekerden in Nederland zijn verzekerden van PNOzorg en ONVZ er het meest van overtuigd dat hun verzekeraar een eerlijk antwoord geeft (GfK, 2018).
  4. We zijn een organisatie zonder winstoogmerk.

 

6. Hoe zit dat precies met die organisatie zonder winstoogmerk?

Als vereniging zonder winstoogmerk zorgen we ervoor dat de inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in evenwicht zijn. Van uw premie betalen we bijvoorbeeld operaties en medicijnen. En uiteraard gebruiken we een klein deel om onze organisatie draaiende te houden. Wilt u precies weten waar uw premie aan wordt besteed? Daar besteden we uitgebreid aandacht aan op de pagina premieopbouw.