Afspraken PNOzorg en zorgverleners

PNOzorg maakt afspraken met zorgverleners. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, maar ook financiële afspraken zodat PNOzorg de declaratie rechtstreeks met je zorgverlener kan afhandelen. Hoe dat zit, leggen we graag uit.

Sluit een restitutieverzekeraar ook contracten met zorgverleners?

Ja, ook restitutieverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Dat heeft echter nooit invloed op jouw keuze voor een zorgverlener. Bij PNOzorg ben je tenslotte verzekerd van vrije keuze, dus je bepaalt zelf waar en door wie je je laat behandelen.

Waarom sluit PNOzorg contracten?

PNOzorg gelooft in de dialoog. Met jou als PNOzorg-verzekerde, maar bijvoorbeeld ook met de politiek. En uiteraard met zorgverleners. Dát zijn de mensen die je helpen als je zorg nodig hebt. Over die zorg maken we met zorgverleners afspraken die we in contracten vastleggen.
Daarbij geldt dat we ons richten op kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.
En we maken afspraken over extra services en dienstverlening voor onze verzekerden. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn, dit wil zeggen dat deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden. Wij zijn ook relatiegericht, waarmee we bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en in dialoog met de zorgaanbieders onze doelen willen bereiken. Daarnaast geven de contracten informatie die onze zorgconsulenten met je delen en helpen deze bij wachttijdbemiddeling.
We maken ook afspraken om administratieve en financiële redenen. Onder andere om het onze verzekerden zo makkelijk mogelijk te maken. Als je naar de dokter gaat, regelt PNOzorg de financiën bijna altijd rechtstreeks met jouw zorgverlener. Ook een aantal zorgverleners in België en Duitsland kan de kosten rechtstreeks bij ons declareren. Wilt u weten welke dit zijn? Neem dan contact op met de PNO ZorgConsulent. En als een rekening in een enkel geval toch rechtstreeks naar jou gaat, dan kun je die bij PNOzorg declareren. Dan doen we er alles aan jouw declaratie sneller te betalen dan je de rekening van de dokter moet betalen. We vinden het namelijk belangrijk dat je de rekening niet hoeft voor te schieten.

Hoe maakt PNOzorg afspraken?

PNOzorg werkt samen met VRZ zorginkoop. VRZ zorginkoop maakt voor meerdere zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners. In deze afspraken wordt vastgelegd wat we voor onze verzekerden belangrijk vinden. Deze afspraken passen bij waar we voor staan en bij ons streven om de meest gewaardeerde zorgverzekeraar te blijven.

Meer weten?

Wanneer je meer wil weten over onze zorginkoop dan kun je terecht op de website van VRZ zorginkoop. Daar tref je per zorgsoort een uitgebreide beschrijving aan van het inkoopbeleid.