Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. PNOzorg aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit PNOzorg elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van c.q. de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op, alsmede het (nalaten van) ondernemen van acties naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.

PNOzorg biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. PNOzorg is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

PNOzorg is niet verantwoordelijk voor informatie in banners, buttons of de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van PNOzorg, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Alle informatie op deze website is eigendom van PNOzorg. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Op het gebruik van de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.