Frans Brouwer in nieuwe raad van afgevaardigden ONVZ

Zoals eerder is bekendgemaakt, werken PNOzorg en ONVZ sinds 1 januari 2019 volledig samen. Dit betekent dat de aanvullende zorgverzekeringen van PNOzorg gelijkgesteld zijn aan die van ONVZ. Als gevolg hiervan is per die datum voor PNOzorg een plaats gereserveerd in de raad van afgevaardigden van ONVZ.

Terug
ledenraad-onvz

19 feb 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe raad van afgevaardigden van ONVZ van start gegaan. Naast de 8 bestaande leden die hun zittingstermijn hebben verlengd, zijn 7 nieuwe kandidaten benoemd, waaronder Frans Brouwer namens PNOzorg.

Raad van afgevaardigden behartigt belangen alle verzekerden

De 15 leden van de raad van afgevaardigden behartigen de belangen van de verzekerden van PNOzorg en ONVZ. Deze raad is onderdeel van Vereniging ONVZ, fungeert tevens als raad van advies en komt regelmatig bijeen om te discussiƫren over belangrijke onderwerpen binnen de zorg. Verder beoordeelt de raad van afgevaardigden de jaarrekening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

ONVZ heeft geen winstoogmerk

PNOzorg en ONVZ hebben geen winstoogmerk. Dit houdt in dat zij geen aandeelhouders heeft die hun geld in ONVZ belegd hebben. Eventuele winst uit de verzekeringsactiviteiten wordt dan ook niet aan aandeelhouders uitgekeerd, maar wordt gebruikt om de wettelijke verplichte reserves op peil te houden. Zijn die voldoende? Dan wordt het geld aan de verzekerden teruggegeven in de vorm van een lagere premie.

Verzekerden optimaal vertegenwoordigd door uitvoerige selectieprocedure raad

Omdat PNOzorg en ONVZ het belangrijk vinden dat de raad een goede afspiegeling van onze leden is, hebben wij onder de leden een oproep gedaan. En met succes: een oproep in de ONVZ-nieuwsbrief leidde tot ruim 50 aanmeldingen. Na een uitvoerige selectieprocedure, waarbij goed is gekeken naar de expertise van de verschillende kandidaten, zijn vervolgens zeven nieuwe leden toegevoegd aan de raad. Door (mede) te selecteren op profiel (zoals 'zorgverleners', 'financieel' en 'verzekerden'), beoogt ONVZ de raad van afgevaardigden te versterken. Immers, door de brede expertise kan deze de PNOzorg- en ONVZ-verzekerden nog beter vertegenwoordigen.

Frans Brouwer, die de afgelopen 8 jaar in het bestuur van de vereniging PNOzorg zat, zal zich vanuit zijn positie natuurlijk inzetten om de belangen van PNOzorg zo goed mogelijk te behartigen.