Vergoeding medicinale cannabis

PNOzorg vergoedde in 2016 in een aantal uitzonderlijke gevallen medicinale cannabis. Deze vergoeding vanuit Basisverzekering is niet meer toegestaan. Daarom is er een overgangsregeling voor bestaande verzekerden.

Terug
Zorg overleg arts 51494725_l.jpg

20 jan 2017

PNOzorg vergoedde in 2016 in een aantal uitzonderlijke gevallen medicinale cannabis. Behandeling met medicinale cannabis werd vergoed als gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende hielpen of teveel bijwerkingen gaven.

Eind 2016 kwam de vergoeding van medicinale cannabis in het nieuws. Minister Schippers schreef eind december in een kamerbrief dat er vanuit de basisverzekering geen vergoeding mogelijk is voor medicinale cannabis. Dit betekent dat PNOzorg medicinale cannabis niet meer kan en mag vergoeden vanuit de basisverzekering.

Dit raakt onze verzekerden die nu gebruik maken van medicinale cannabis direct. Dat vinden we vervelend. Daarom heeft PNOzorg besloten om verzekerden die in 2016 medicinale cannabis gebruiken en dit vergoed kregen, uit coulance een overgangsregeling te bieden waarbij de kosten voor medicinale cannabis ook nog in 2017 worden vergoed. Zo hebben betrokkenen ruim de tijd om samen met hun behandelaar op zoek te gaan naar alternatieven. Wij zullen onze verzekerden in de loop van 2017 nader informeren.

Verzekerden die voor het eerst gebruik maken van medicinale cannabis kunnen nog wel vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering (vanaf PNO Standaard) onder de dekking van (Genees)middelen (aanvullende verzekering).

Bekijk de vergoedingen voor meer informatie of bel het Service Center op 030 639 62 62.