Declareren van niet-geleverde Zvw-pgb zorg vanwege corona

Gedeclareerde, niet-geleverde zorg houdt u bij in Registratieformulier declareren van niet-geleverde Zvw-pgb zorg vanwege corona.

Terug
Munten 52807937_l.jpg

29 mei 2020

Informatie voor Zvw-pgb-budgethouders

Deze uitzonderlijke coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal maatregelen bekendgemaakt die ervoor zorgen dat de zorg voor Zvw-pgb-budgethouders door blijft gaan.

Hierdoor kunt u uw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren die zorgverleners vanwege de coronaperiode geen zorg. U kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wel betaald is.

Gebruik het speciale registratieformulier

De zorg die de zorgverlener declareert, maar niet levert vanwege de coronaperiode, moet u bijhouden in het 'Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona'.

 • download Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona
 • houd de registratie in dit formulier bij voor de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020. Wanneer de periode langer duurt, dan laten wij u dit weten via onze website
 • stuur het ingevulde registratieformulier voor 1 juli 2020 naar ons op

Hoe werkt het?

Let goed op de volgende zaken:

 • meld bij ons dat u gaat declareren voor niet-geleverde zorg via telefoonnummer 030 639 62 62 of via e-mail teampgb@pnozorg.nl
 • houd bij welke zorg niet geleverd, maar wel vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet de zorgverlener duidelijk vermelden dat het om 'niet-geleverde zorg' gaat. Op de declaratie van een informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden. Houd de registratie van gedeclareerde, maar niet-geleverde zorg bij voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Als de periode langer duurt, dan laten we u dit weten via onze website
 • geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier)
 • registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen
 • stuur uiterlijk 1 juli 2020 het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020 via e-mail op naar teampgb@pnozorg.nl


of per post naar:

PNOzorg
Afdeling machtigingen/pgb
Postbus 459
3990 GG Houten

 • dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor gebruikt u de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan een ander formulier. Kijk voor dit formulier op de site van uw Zorgkantoor of gemeente
 • verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener

Wat gebeurt er na 1 juni?

Als de regeling na 1 juni wordt verlengd, kunt u hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen (inmiddels is de periode verlengd tot en met 30 juni).

Let op: houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan we ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld
 • de formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden

Vragen?

Heeft u vragen? Bekijk ook de antwoorden op veelgestelde vragen over een Zvw-pgb vanwege corona.