Premie opbouw

Hoe komt PNOzorg tot je premie?PNOzorg premie opbouw 2017

De premie voor de basisverzekering gaat in 2017 omhoog. Hoe wordt de premie voor de basisverzekering eigenlijk berekend? En waarom wordt de basisverzekering duurder?

Stap 1: De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering valt. De regering presenteert op Prinsjesdag de zogenoemde ‘rekenpremie’.

Stap 2: Op basis van die rekenpremie berekenen zorgverzekeraars de premie voor hun verzekerden. Kinderen tot achttien jaar betalen geen premie. De premie stijgt meer dan de rekenpremie. Hoe kan dat?

De stijging van de zorgpremie heeft drie belangrijke redenen:

  • Ten eerste stijgen de zorgkosten. We worden ouder, Nederland vergrijst en daardoor gaan meer mensen vaker naar de dokter.
  • Ten tweede zijn er grote innovaties in de zorg. Er worden steeds nieuwe behandelingen en medicijnen ontwikkeld. Dat is goed nieuws, maar die behandelingen worden in de basisverzekering opgenomen en ze zijn vaak duur.
  • Ten derde kunnen de zorgverzekeraars dit jaar minder teruggeven uit hun reserves. Tot enkele jaren geleden hebben we geld opzij gezet. Afgelopen jaar hebben we daarvan 53,8 miljoen aan onze verzekerden teruggegeven via de premie 2016. De zorgkosten stegen en er waren innovaties, maar omdat we geld teruggaven steeg jouw premie nauwelijks.

PNOzorg premie opbouw berekening 2017We doen er alles aan om de premie zo min mogelijk te laten stijgen. Zo bezuinigen we op onze organisatiekosten. En ook dit jaar geven we een flink deel van onze opgebouwde reserves terug. Maar we kunnen niet al onze reserves teruggeven. Met De Nederlandse Bank (DNB) hebben we namelijk afgesproken dat we een minimum aan reserve aanhouden. Zo weten we zeker dat we jouw declaraties kunnen blijven betalen.

We zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Onze leden zijn onze verzekerden. Wat PNOzorg bewaakt, is dat de uitgaven en inkomsten in balans zijn.