Premieopbouw

Hoe komt PNOzorg tot je premie?

Rekenpremie
De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en berekent jaarlijks voor de zorgverzekeraars een zogenoemde ‘nominale rekenpremie’. Die rekenpremie is voor zorgverzekeraars de basis voor het berekenen van hun premies.

Hoeveel geld gaat naar de zorg?
Bij PNOzorg gaat 96,9% van uw premie naar zorg. Hiermee betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met de overige 3,1% organiseren we deze zorg. Onder deze organisatiekosten vallen bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook de kosten voor het verwerken van uw declaraties.

Wat doen we als we geld overhouden?
PNOzorg is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Winst maken is voor ons dus geen doel. Als we geld overhouden, dan gaat dat geld naar de zorg of gebruiken we dat om ons eigen vermogen te versterken, zodat we eventuele financiële tegenvallers kunnen opvangen. Als het kan, gebruiken we een deel van onze reserves om ervoor te zorgen dat de premie minder hard stijgt. We zijn daarbij wel verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De hoogte van deze reserves bepaalt de overheid.

PNO premieopbouw 2022