Volledige samenwerking PNOzorg en ONVZ

Per 1 januari 2019 zijn ONVZ en PNOzorg volledig gaan samenwerken. Dat betekent dat vanaf die datum niet alleen de basisverzekering, maar ook de aanvullende zorgverzekeringen van PNOzorg gelijk zijn aan die van ONVZ. Ook de vereniging PNOzorg heeft zichzelf per 1 januari 2019 opgeheven.

Door de hechtere samenwerking kan efficiƫnter worden gewerkt, wat een positief effect heeft op de premie van PNO-verzekerden. Zo hoeft PNOzorg niet langer zelf producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De verzekerden van PNOzorg hebben echter nog steeds invloed op het beleid binnen ONVZ. Zij hebben nu immers een eigen vertegenwoordiger binnen de raad van afgevaardigden van Vereniging ONVZ. In 2019 is dit Frans Brouwer, die ook al eerder penningmeester was van het bestuur van de vereniging PNOzorg.

Meer informatie over de raad van afgevaardigden van ONVZ vindt u op de site van ONVZ.