Betalingsachterstand

PNOzorg Jonge vrouw aan het bellen_web.jpg

Voorkom een betalingsachterstand

Kunt u de premie van uw zorgverzekering niet op tijd betalen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Zo voorkomen we samen dat uw schuld oploopt en dat de wanbetalersregeling in werking treedt. Hieronder leggen we uit welke mogelijkheden er zijn.

Wat moet je doen als je niet op tijd kan betalen of hebt betaald?

Als u niet op tijd betaalt, dan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. u betaalt het bedrag alsnog in één keer
  2. lukt het niet om het bedrag in één keer te betalen? Dan bieden we u een betalingsregeling aan, zodat u het bedrag in delen kunt betalen. Alleen de verzekeringsnemer (hoofverzekerde) kan een betalingsregeling treffen.

In het Financieel Overzicht op MijnPNO staat hoeveel u moet betalen. U vindt dit overzicht in MijnPNO. Log in met uw DigiD. Als een deel van de vordering is overgedragen aan een incassobureau, neemt u hierover contact op met het incassobureau.

Betalingsregeling aanvragen?

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dat kan op de volgende manier:

  1. ga naar MijnPNO
  2. ga naar uw financieel overzicht
  3. klik in uw financieel overzicht op hyperlink 'Betalingsregeling aanvragen'
  4. vul het formulier in


Nog geen MijnPNO?

In MijnPNO staan gegevens die privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld declaraties van uw medische behandelingen. We beschermen die gegevens goed. Daarom moet u inloggen met de DigiD-app of een sms-controle. Zo weten we zeker dat u de enige bent die deze gegevens ziet. 

Gebruikt u nog geen MijnPNO? U kunt direct in MijnPNO inloggen via DigiD met de DigiD-app of een sms-controle. Heeft u nog geen DigiD-app of een sms-controle, bekijk dan de DigiD uitlegpagina over hoe u dit regelt.

Wat zijn de gevolgen wanneer u uw premie niet (op tijd) betaalt?

Wij melden u aan bij het CAK
Wanneer u een premieachterstand heeft van zes maanden of meer, dan moeten wij u aanmelden bij het CAK. U betaalt bij het CAK een premie die hoger is dan de premie die u nu betaalt. Het CAK voert de regeling wanbetalers uit in opdracht van de overheid. Het CAK zorgt ervoor dat er automatisch premie wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. Een werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. U betaalt de premie van uw lopende zorgverzekering aan het CAK. En tegelijkertijd moet u uw schuld bij ONVZ aflossen. Dat geldt voor de betalingsachterstand voor de premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Pas als u geen achterstanden meer hebt, melden wij u af bij het CAK.

U blijft wel bij ons verzekerd met de basisverzekering(en). Kijk voor meer informatie over premieschuld van uw basisverzekering op: www.hetcak.nl/wanbetalers.

Wij beëindigen uw aanvullende verzekering wanneer u niet (op tijd) betaalt

Heeft u (ook) een premieachterstand op uw aanvullende verzekering(en) en treft u met ons geen betalingsregeling hiervoor nadat u meerdere herinneringen heeft ontvangen, dan beëindigen wij uw aanvullende verzekeringen. Openstaande bedragen dragen voor de aanvullende verzekering dragen wij over aan een incassobureau.

Uw schuld loopt op

Als er niet op tijd actie wordt ondernomen dan blijven de schulden oplopen. Uw schuld kan hoger worden door rente- en incassokosten.

Wij melden uw betalingsachterstand bij uw gemeente

Gemeenten krijgen informatie van zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- of drinkwaterbedrijven over betaalachterstanden van inwoners. Zo kunnen zij hen beter en sneller van de juiste hulp voorzien. Betaalachterstanden ouder dan drie maanden melden wij bij uw gemeente. Het is mogelijk dat uw gemeente hierna contact met u opneemt om in gesprek te gaan over uw schulden. Dit doen zij om u hulp aan te bieden en verergering van de schuldensituatie te voorkomen. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij geven uw gegevens dan niet aan uw gemeente door.

U kunt uw basisverzekering niet opzeggen

Het is belangrijk dat u de niet-betaalde premies zo snel mogelijk betaalt. Doet u dit niet, dan worden uw gegevens opgenomen in een centraal register. Volgens de wet mag u dan niet van zorgverzekeraar wisselen tot u de premieachterstand heeft voldaan bij uw huidige verzekeraar.

Wat zijn de gevolgen wanneer u uw eigen risico of eigen bijdrage niet (op tijd) betaalt?

Als u niet op tijd betaalt en u spreekt geen betalingsregeling af, dan schakelen we een incassobureau in. U krijgt hierdoor extra kosten. Neemt u daarom bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact met ons Service Center of tref eenvoudig een betalingsregeling via MijnPNO.

We helpen je graag. Het Service Center is bereikbaar op 030  639 62 62

PNOzorg man beitelt in leisteen.jpg

Wat kun je zelf doen?

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw basisverzekering. Misschien heeft u recht op zorgtoeslag. U kunt dit navragen bij de Belastingdienst.

Zelf schulden regelen

Op zelfjeschuldenregelen.nl vindt u informatie en tips hoe u schulden voorkomt.

Schuldhulpverlening aanvragen

Bij blijvend geldtekort kunt u hulp vragen van een schuldhulpverlener. Uw gemeente weet wat de mogelijkheden zijn. Of bekijk website www.nvvk.eu.

Zorgverzekeringslijn bellen

De Zorgverzekeringslijn geeft onpartijdig advies wanneer u schulden heeft bij uw zorgverzekeraar. Zij brengen u in contact met de juiste instantie. Het telefoonnummer is 0800  64 64 644. Of bekijk www.zorgverzekeringslijn.nl.