Klachten

Klachten

We proberen alles rondom je zorgverzekering zo goed mogelijk te regelen. Toch ben je het misschien niet eens met een beslissing die we hebben genomen. Je kunt ons dan vragen nog eens over het besluit na te denken.

Ben je het niet eens met een beslissing over een vergoeding?
Of vind je dat je niet goed geholpen bent door onze medewerker? 

Bel ons dan op 030 639 62 62 om je klacht te bespreken.

Ben je het niet eens met de uitleg? Dan kun je een klacht indienen bij PNO Klachtenservice. Je klacht wordt binnen 15 dagen na ontvangst behandeld.

  • Klacht indienen via e-mail
  • Klacht indienen per post

PNOzorg
T.a.v. Klachtenservice
Postbus 459
3990 GG Houten

PNOzorg Tekenaar werkt aan blauwdruk.jpg

SKGZ en ombudsman zorgverzekeringen

Blijf je het oneens met het besluit of reageren we niet tijdig? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Je kunt je klacht online indienen via www.skgz.nl of een brief sturen naar:
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
e-mail: info@skgz.nl

Je kunt SKGZ ook bellen op telefoonnummer 088 900 6900.

De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen jou en PNOzorg. Wanneer die bemiddeling niets oplevert, dan gaat je klacht - als je dat wilt - naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze commissie brengt een advies uit dat bindend is voor jou én voor ons.

Ook een bevoegde rechter kan zich over het geschil buigen.
Deze klachtenregeling komt voort uit de Europese verordening 524/2013 over onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR verordening). Meer daarover vind je op dit platform.