Wijzigingen doorgeven

Ga je verhuizen, verandert je (gezins)situatie of heb je een nieuw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd aan ons door. Alleen als we de juiste gegevens hebben, kunnen we je de beste service blijven bieden.

Welke wijzigingen moet je aan ons doorgeven?

  • Geboorte
  • Overlijden
  • Detentie
  • Begin of beëindiging militaire dienst
  • Nieuw rekeningnummer
  • Trouwen of samenwonen
  • Echtscheiding of beëindiging samenwonen
  • Opzeggen collectieve verzekering

Verhuizing
Heb je een basisverzekering bij ons en verhuis je binnen Nederland? Dan krijgen wij je nieuwe adresgegevens door van de gemeente. Je hoeft niets te doen.

PNOzorg oudere man staat lachend voor werkbank.jpg

Hoe geef je wijzigingen door?

Wijzigingen kun je eenvoudig doorgeven via MijnPNO. Deze wijzigingen verwerken we meteen.
Dien je de wijzigingen liever schriftelijk in? Stuur je brief dan naar:
PNOzorg
Klantenservice
Postbus 459
3990 GG Houten

Wil je een aanvullende verzekering wijzigen of het vrijwillige eigen risico van je Basisverzekering aanpassen? Ook dit kan via MijnPNO. Deze wijzigingen gaan in vanaf het volgende kalenderjaar. Inloggen op MijnPNO kan met DigiD met sms of met je eigen inloggegevens.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Aan het eind van het jaar opzeggen

Het opzeggen van je zorgverzekering kan uitsluitend schriftelijk - dus niet telefonisch - door het sturen van een ondertekende brief vóór 31 december van het huidige jaar. Deze ondertekende brief kun je ook scannen en ons per e-mail toesturen. In dat geval eindigt de verzekering per 1 januari van het volgende jaar. Na opzegging ontvang je van ons een bevestiging van uitschrijving.
Wanneer je besluit over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, kun je ook gebruik maken van de opzegservice die door de nieuwe verzekeraar wordt aangeboden.

Tussentijds opzeggen

Je kunt tussentijds opzeggen als je zorgverzekeraar de polisvoorwaarden in je nadeel wijzigt en deze wijziging niet volgt uit een wettelijke wijziging. Opzeggen kan alleen schriftelijk door het sturen van een aangetekende brief, binnen één maand na ontvangst van de betreffende wijziging. Stuur je opzegging in dat geval naar:

PNOzorg
Klantenservice
Postbus 459
3990 GG Houten