Algemene regels en vergoedingen

We spreken niet meer van polisvoorwaarden, maar van algemene regels en vergoedingen.

  • De algemene regels zijn de regels die gelden voor alle verzekeringen van PNOzorg. Er staat bijvoorbeeld in wanneer de verzekering ingaat, hoe wij zorgkosten vergoeden, hoe de premie moet worden betaald en wanneer er geen recht bestaat op een uitkering.

  • In de vergoedingen staat op welke zorg en diensten u recht heeft, en wat u daarvoor moet doen. Wat is de maximale vergoeding? Heb ik een verwijzing of toestemming vooraf nodig? Het staat overzichtelijk bij elkaar.

Samen bepalen ze de inhoud van de verzekering.

Informatie downloaden?

Op onze pagina brochures en formulieren vindt u de meest gebruikte brochures en formulieren met informatie over bijvoorbeeld polisvoorwaarden en vergoedingen.