Eigen bijdrage

PNOzorg Man op fiets kijkt achterom.jpg

Wat is de eigen bijdrage?

Van sommige medische kosten moet je zelf een deel betalen. Dat heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door de overheid vastgesteld en geldt onder andere voor:

  • Hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten en orthopedische schoenen)
  • Sommige geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie

De hoogte van eigen bijdrage staat beschreven per vergoeding. Heb je een aanvullende verzekering bij ons gesloten? Dan wordt een aantal van deze eigen bijdragen vergoed. Lees meer over eigen bijdrage in de brochure 'Eigen bijdragen basisverzekering'. Deze staat op de pagina 'Brochures en formulieren' bij de tab overige downloads.

Let op: De eigen bijdrage mag je niet in mindering brengen op het eigen risico.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur