Eigen bijdrage

PNOzorg Man op fiets kijkt achterom.jpg

Wat is de eigen bijdrage?

Van sommige medische kosten moet je zelf een deel betalen. Dat heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door de overheid vastgesteld en geldt onder andere voor:

  • Hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten en orthopedische schoenen)
  • Sommige geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie

Heb je een aanvullende verzekering bij ons gesloten? Dan wordt een aantal van deze eigen bijdragen vergoed. Lees meer over eigen bijdrage in de brochure 'Eigen bijdragen basisverzekering 2017'. Deze staat op de pagina 'Brochures en formulieren' bij de tab overige downloads.

Let op: De eigen bijdrage mag je niet in mindering brengen op het eigen risico.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 21.00 uur via 030 639 62 62.

Overzicht Eigen Bijdragen Basisverzekering 2017

Eigen bijdrage 2017

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de Basisverzekering. Je hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de Basisverzekering dat je zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Hieronder vind je het overzicht van de eigen bijdragen die gelden voor 2017.

Eigen bijdrage geneesmiddelen 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor enkele geneesmiddelen een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. De hoogte van deze eventuele eigen bijdrage per medicijn kun je vinden op de website: www.medicijnkosten.nl

Eigen bijdrage Hulpmiddelen 2017

Omschrijving Eigen bijdrage / maximale vergoeding
Hoortoestellen

Minimale gebruiksduur: 5 jaar
Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Pruik

Minimale gebruiksduur: 1 jaar
Maximale vergoeding: € 419,50

U krijgt ten hoogste dit bedrag vergoed. Als de pruik duurder is, dan moet u de rest zelf betalen.

(Semi -)orthopedische schoenen
voor personen 16 jaar en ouder

Minimale gebruiksduur: 15 maanden
Eigen bijdrage: €135

(Semi-)orthopedische schoenen
voor personen  jonger dan 16 jaar

Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 67,50

(Semi-)orthopedische schoenen, wisselpaar
voor personen 16 jaar en ouder

Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: €135

Lenzen

Eigen bijdrage: € 56 per lens bij lens met gebruiksduur > 1 jaar
Eigen bijdrage: € 112 per kalenderjaar bij lenzen met gebruiksduur < 1 jaar
Eigen bijdrage: € 56 per kalenderjaar bij correctie van 1 oog met lens met gebruiksduur < 1 jaar

Brillenglazen/filterglazen Eigen bijdrage: € 56 per glas tot maximaal € 112 per kalenderjaar
Oorstukjes

Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Tinnitusmaskeerder

Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Allergeenvrije schoenen voor personen 16 jaar en ouder

Minimale gebruiksduur: 15 maanden
Eigen bijdrage: €135

Allergeenvrije schoenen voor personen jonger dan 16 jaar

Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 67,50

Allergeenvrije schoenen, wisselpaar voor personen 16 jaar en ouder

Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: €135

 Terug naar boven

Eigen bijdrage Geboortezorg 2017

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Bevalling en/of kraamzorg thuis Eigen bijdrage: € 4,30 per uur kraamzorg
Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische noodzaak
of in een geboortecentrum
Eigen bijdrage: voor zowel moeder als haar kind van € 17 per persoon per dag. Deze eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de €121 per persoon per dag te boven gaat. De vaststelling van het aantal opnamedagen gebeurt op basis van de opgave door het ziekenhuis of door het kraambureau dat kraamzorg verleent na ontslag uit het ziekenhuis.

 Terug naar boven

Eigen bijdrage Mondzorg 2017

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar: gebitsprothese:

Eigen bijdrage voor een uitneembare volledige prothetische voorziening:

  • 10% van de kosten voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak;
  • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak;
  • 25% van de kosten voor een volledige immediaatprothese, een volledige niet-implantaatgedragen vervangingsprothese of een volledige niet -implantaatgedragen overkappingsprothese. Bij reparatie en rebasen van een uitneembare volledige prothetische voorziening geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten.
Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties Voor een verzekerde van 18 jaar en ouder geldt bij behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg, een eigen bijdrage ter hoogte van de kosten voor de reguliere behandeling.

 Terug naar boven

Eigen bijdrage Zittend ziekenvervoer 2017

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Zittend ziekenvervoer

Eigen bijdrage: €100 per kalenderjaar

Maximale vergoeding eigen vervoer per auto: € 0,28 per km

Terug naar boven