Eigen risico

PNOzorg Man kijkt op smartphne in cafe.jpg

Het eigen risico

Gebruikt u zorg uit de basisverzekering? De eerste € 385 moet u zelf betalen. Dat is uw verplicht eigen risico.

Wat is dat, verplicht eigen risico?

De basisverzekering vergoedt de meeste zorgkosten. Maar u moet elk jaar eerst een deel zelf betalen. Dat is het verplicht eigen risico.

  • De overheid bepaalt het verplicht eigen risico. Voor 2020 is het € 385 en voor 2021 is het ook € 385.
  • Het eigen risico geldt per verzekerde, per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).
  • Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Kinderen dus niet.
  • Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.
  • Het geldt alleen voor de basisverzekering. Dus niet voor de aanvullende (tand)verzekeringen.

 
U kunt bovenop het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Met een vrijwillig eigen risico krijgt u korting op de premie. Een vrijwillig eigen risico kunt u zelf regelen in MijnPNO, maar u kunt ons ook bellen of mailen.

Wilt u de stand van uw eigen risico bekijken?
Log in op MijnPNO

MijnPNO

Hoe betaalt u eigen risico?

Hoe u eigen risico betaalt hangt af van wie ons de zorgnota stuurt.

  • Stuurt uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar ons? Dan betalen wij de hele nota aan de zorgverlener, en daarna vragen we het eigen risico van u terug. U krijgt dan een ‘rekening medische kosten’ van ons.
  • Declareert u zelf een zorgnota bij ons? Dan trekken wij uw eigen risico af van de vergoeding die wij aan u betalen.


Wanneer moet u betalen?

Als u van ons een rekening krijgt voor eigen risico, moet u die binnen 21 dagen betalen. Wij kunnen u de rekening pas sturen als wij weten dat u zorgkosten hebt gemaakt. Soms horen wij dat pas veel later, vooral bij ziekenhuizen en ggz-instellingen. In MijnPNO kunt u altijd zien hoeveel eigen risico er nog openstaat.

Geldt het eigen risico voor alle zorg?

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico. Dat is bijvoorbeeld zo voor zorg van de huisarts. En voor zorg uit de aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. In de vergoedingen kunt u zien of het eigen risico wel of niet geldt. Het staat ook in de algemene regels, bij nummer 31.

En wat als het niet uitkomt?

Als u onze rekening niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Daarmee kunt u het eigen risico in gedeeltes betalen.

In PNOzorg app kunt u ook de stand van uw eigen risico inzien

Download de app

Goed om te weten

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)