Eigen risico

Het verplichte eigen risico

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder betaalt het eerste deel van de medische kosten zelf. Dit bedrag noemen we het verplichte eigen risico. De hoogte wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Het verplichte eigen risico voor het jaar 2018 is € 385. Ook in 2019 blijft het eigen risico € 385. Het eigen risico geldt alleen voor de Basisverzekering. De stand van je eigen risico kun je bekijken via MijnPNO.

Het vrijwillige eigen risico

Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico, kun je je premie verlagen. Je kunt kiezen uit verschillende bedragen:
€ 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar. Maak je medische kosten? Dan betaal je de eerste kosten zelf tot het bedrag van het verplichte eigen risico en daarna je vrijwillige eigen risico. Ook het vrijwillige eigen risico geldt alleen voor de Basisverzekering.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

PNOzorg Man kijkt op smartphne in cafe.jpg

Welke kosten vallen buiten het eigen risico?

De volgende kosten vallen buiten het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico:

  • huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving en van multidisciplinaire eerstelijnszorg
  • verpleging en verzorging
  • door PNOzorg aangewezen programma’s voor preventieve zorg
  • de medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik door een door PNOzorg aangewezen apotheek
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • nacontrole van u als donor
  • ketenzorg: de zorginspanning die geleverd wordt door verschillende zorgaanbieders (multidisciplinair), waarbij het clientproces centraal staat
  • het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen

In de PNO Vergoedingen staat het bovenstaande verder in detail beschreven.

Hoe werkt de verrekening van het eigen risico?
Je medische kosten regelen we meestal met je zorgverlener, zodat je niet zelf de nota's hoeft op te sturen en voor te schieten.
Je krijgt van ons een rekening tot het bedrag van je verplichte eigen risico is bereikt (minimaal € 385, maximaal € 885 als je voor volledig vrijwillig eigen risico kiest). Betaal je de nota van een zorgverlener zelf? Stuur deze nota naar ons op. Dan krijg je van ons het notabedrag terug, minus het eigen risico. Maak je geen aanspraak op je Basisverzekering? Dan betaal je uiteraard niets.

Wil je de stand van je eigen risico bekijken?
Log in op MijnPNO

MijnPNO
PNOzorg Ontwerper tekent op laptop.jpg

Ziekenhuisbehandeling en eigen risico uitgelegd

Moet je eigen risico betalen over een ander jaar dan je verwachtte? Of over een jaar waarin je niet in het ziekenhuis bent geweest? Dit komt waarschijnlijk door een Diagnose Behandel Combinatie (dbc). Een dbc gaat om álle activiteiten van het ziekenhuis en de betrokken medisch specialisten die voortvloeien uit de specifieke zorgvraag van een patiënt. Dbc’s zijn ingevoerd door de overheid om transparantie over behandelingen en zorgkosten te verbeteren.

We leggen u graag uit hoe het werkt aan de hand van onderstaand voorbeeld met fictieve bedragen.

PNOzorg Uitleg DBC en eigen risico.jpg

In PNOzorg app kun je ook de stand van je eigen risico inzien

Download de app