Eigen risico

Het verplichte eigen risico

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder betaalt het eerste deel van de medische kosten zelf. Dit bedrag noemen we het verplichte eigen risico. De hoogte wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Het verplichte eigen risico voor het jaar 2017 is € 385. Het eigen risico geldt alleen voor de Basisverzekering. De stand van je eigen risico kun je bekijken via MijnPNO.

Het vrijwillige eigen risico

Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico, kun je je premie verlagen. Je kunt kiezen uit verschillende bedragen:
€ 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar. Maak je medische kosten? Dan betaal je de eerste kosten zelf tot het bedrag van het verplichte eigen risico en daarna je vrijwillige eigen risico. Ook het vrijwillige eigen risico geldt alleen voor de Basisverzekering.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 21.00 uur via 030 639 62 62.

PNOzorg Man kijkt op smartphne in cafe.jpg

Welke kosten vallen buiten het eigen risico?

De volgende kosten vallen buiten het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico:

  • huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving en van multidisciplinaire eerstelijnszorg;
  • verpleging en verzorging;
  • door PNOzorg aangewezen programma’s voor preventieve zorg;
  • de medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik door een door PNOzorg aangewezen apotheek;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • nacontrole van u als donor;
  • ketenzorg: de zorginspanning die geleverd wordt door verschillende zorgaanbieders (multidisciplinair), waarbij het clientproces centraal staat;
  • het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen.

In de PNO Vergoedingswijzer staat het bovenstaande verder in detail beschreven.

Hoe werkt de verrekening van het eigen risico?
Je medische kosten regelen we meestal met je zorgverlener, zodat je niet zelf de nota's hoeft op te sturen en voor te schieten.
Je krijgt van ons een rekening tot het bedrag van je verplichte eigen risico is bereikt (minimaal € 385, maximaal € 885 als je voor volledig vrijwillig eigen risico kiest). Betaal je de nota van een zorgverlener zelf? Stuur deze nota naar ons op. Dan krijg je van ons het notabedrag terug, minus het eigen risico. Maak je geen aanspraak op je Basisverzekering? Dan betaal je uiteraard niets.

Wil je de stand van je eigen risico bekijken?
Log in op MijnPNO

MijnPNO
PNOzorg Ontwerper tekent op laptop.jpg

Eigen risico bij DBC

Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of DBC Zorgproduct is een code die de zorgvraag of diagnose en de totale behandeling van een patiënt weergeeft. Een DBC of DBC Zorgproduct wordt aan het begin van een behandeltraject geopend en duurt maximaal 365 kalenderdagen, maar sinds 2015 kan dit ook korter zijn. Het eigen risico wordt in rekening gebracht over het jaar waarin de DBC geopend is. De startdatum van de DBC is leidend.
Als er meer zorg nodig is en een behandeling dan nog voortduurt, wordt een vervolg-DBC geopend. Ook in dat geval wordt het eigen risico weer in rekening gebracht over het jaar waarin de vervolg-DBC is gestart. Bij je zorgverlener kun je navragen of, en wanneer er een vervolg-DBC gestart wordt.
Let op: het kan zijn dat als je in het ene jaar een DBC gestart bent, maar de vervolgafspraak is meer dan 42 dagen later en valt in het daarop volgende jaar, dan betaal je in beide jaren hierover eigen risico.

Voorbeeld:
Je gaat in behandeling bij een psychiater. Je eerste consult vindt plaats op 12 maart 2014 en daarmee wordt de DBC geopend. Na maximaal 365 kalenderdagen, op 11 maart 2015, wordt de DBC gesloten. Je psychiater stuurt hiervan in de meeste gevallen een rekening naar PNOzorg. Deze betaalt de rekening aan je psychiater en brengt het eigen risico bij jou in rekening. Het eigen risico wordt in dit geval in rekening gebracht over 2014, omdat toen de DBC werd gestart. Als je behandeling nog langer duurt, wordt op 12 maart 2015 een nieuwe DBC geopend. Uiteindelijk wordt dan dus ook over 2015 eigen risico bij je in rekening gebracht.

Voorbeeld:

Je gaat in behandeling bij een dermatoloog. Je eerste consult vindt plaats op 11 januari 2015 en daarmee wordt de DBC geopend. Na maximaal 120 kalenderdagen, op 11 mei 2015 wordt de DBC gesloten. Je dermatoloog stuurt hiervan een rekening naar PNOzorg. Deze betaalt de rekening aan jouw dermatoloog en brengt bij jou het eigen risico in rekening. Het eigen risico wordt in dit geval in rekening gebracht over 2015, aangezien toen de DBC werd gestart. Als je behandeling nog langer duurt, wordt op 12 mei 2015 een nieuwe DBC geopend. Als je eigen risico nog niet volledig in rekening is gebracht, kunnen meerdere DBC’s in rekening gebracht worden met je eigen risico van 2015.

In PNO app kun je ook de stand van je eigen risico inzien

Download de app