Geneesmiddelen mogen niet onnodig duur zijn

Als u een goedkoop merkloos geneesmiddel kunt gebruiken, vergoeden wij het duurdere merkgeneesmiddel niet volledig. Waarom? Dat leggen we hieronder uit.

Merkgeneesmiddelen zijn vaak onnodig duur

Merkloze geneesmiddelen werken hetzelfde als merkgeneesmiddelen. Ze hebben dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar hebben een lagere prijs. Gebruik van een merkgeneesmiddel is onnodig duur als u ook een merkloos geneesmiddel kunt gebruiken.

Voorkomen van onnodige kosten

We maken afspraken met apothekers over het gebruik van merkloze geneesmiddelen. Dit voorkomt onnodige kosten in de zorg. Door het gebruik van merkloze geneesmiddelen willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de zorgkosten. Dit heeft ook invloed op de hoogte van uw premie.

Wanneer krijgt u het duurdere merkgeneesmiddel?

Als uw arts het nodig vindt dat u om medische redenen een duurdere merkgeneesmiddel gebruikt, dan schrijft de arts 'medische noodzaak' op het recept. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u allergisch bent voor een hulpstof die in het merkloze geneesmiddel zit.

Uw apotheker volgt de 'medische noodzaak' op het recept, behalve als de reden onvoldoende duidelijk is. In dat geval neemt de apotheker contact op met uw voorschrijver om te vragen wat precies de reden voor de medische noodzaak is. Op basis daarvan wordt besloten of u het merkgeneesmiddel of het merkloze geneesmiddel meekrijgt. Het merkloze geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof als het merkgeneesmiddel.

Krijgt u het duurdere merkgeneesmiddel vanwege medische noodzaak? Dan vergoeden we de kosten en declareert de apotheker de kosten rechtstreeks bij ons.
Let op: als er een eigen bijdrage geldt of uw eigen risico is nog niet verbruikt, dan brengen wij deze kosten bij u in rekening.

Is er geen sprake van medische noodzaak? Dan geeft de apotheker u het merkloze middel mee.

Geen medische noodzaak, maar u wilt wel het duurdere merkgeneesmiddel?

Is er geen medische noodzaak, maar u wilt wel het duurdere merkgeneesmiddel blijven gebruiken? Dat kan, maar u betaalt dan een deel zelf. U betaalt in de apotheek uw rekening en dient deze daarna bij ons in. We vergoeden dan de laagste prijs van het merkloze geneesmiddel. De rest moet u zelf betalen. Op medicijnkosten.nl vindt u de prijzen van alle geneesmiddelen. De kosten voor het afleveren van de geneesmiddelen vergoeden we wel volledig.