Kosten apotheekzorg

PNOzorg vrouw werk aan bureau.jpg

Kosten apotheekzorg

Haalt u geneesmiddelen bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening.

De apotheker moet ervoor zorgen dat u het geneesmiddel veilig en op de juiste manier kunt gebruiken. Anders mag hij het volgens de wet niet aan u meegeven. De kosten hiervan betaalt u apart, naast de kosten van het geneesmiddel.

De apotheker mag kosten in rekening brengen voor:

 • afleveren van uw geneesmiddel
 • afleveren van een voor u nieuw geneesmiddel, met begeleidingsgesprek
 • afleveren van uw geneesmiddel in een medicatierol, dag- of weekcassette of een tray
 • uitleg bij een geneesmiddel dat bij een hulpmiddel hoort
 • beoordelen van uw geneesmiddelen als u chronisch geneesmiddelen gebruikt
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u in het ziekenhuis wordt opgenomen
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u naar het ziekenhuis gaat, voor dagbehandeling of polikliniekbezoek
 • begeleiding rond geneesmiddelen als u weer thuis komt na een ziekenhuisopname

 

Van dat rijtje komen de bovenste 2 het meeste voor.

 

Afleveren van uw geneesmiddel

Haalt u een geneesmiddel dat u langdurig of vaker gebruikt? En is dat alleen op recept verkrijgbaar? Dan betaalt u voor de werkzaamheden van de apotheker ongeveer € 7. Op de nota ziet u ‘standaardterhandstelling’, of ‘WMG-code 1’.

Daarvoor moet de apotheker:

 1. beoordelen of het recept leesbaar, echt, rationeel en doelmatig is
 2. beoordelen of het geneesmiddel geschikt is voor u
 3. contact opnemen met de arts als dat niet zo is
 4. informatie geven over het geneesmiddel (minimaal de informatie uit de bijsluiter)
 5. het geneesmiddel gebruiksklaar maken, of uitleggen hoe u dat zelf doet
 6. actie ondernemen als na het afleveren van het geneesmiddel blijkt dat er een fout is gemaakt
 7. het geneesmiddel aan u meegeven
 8. nakijken of alle bovengenoemde activiteiten goed zijn gegaan, nadat u met het geneesmiddel naar huis bent gegaan
 9. in actie komen als blijkt dat er een fout is gemaakt, nadat u met het geneesmiddel naar huis bent gegaan
 10. de gegevens in uw patiëntendossier invoeren

 

Deze kosten mogen ook in rekening gebracht worden als:

 • de apotheker na overleg met de voorschrijver het geneesmiddel niet aflevert en niet vervangt voor een ander geneesmiddel, maar wel activiteit 1, 2 en 3 heeft uitgevoerd
 • de apotheker na overleg met u het geneesmiddel niet aflevert en niet vervangt voor een ander geneesmiddel, maar wel activiteit 1 tot en met 4 heeft uitgevoerd

 

Afleveren van een geneesmiddel dat u voor het eerst krijgt, met begeleidingsgesprek

Krijgt u een geneesmiddel voor het eerst van de apotheek? Dan bespreekt de apotheker of apothekersassistent met u wat u moet weten over dit geneesmiddel voordat u start met het geneesmiddel. U hoort bijvoorbeeld hoe het geneesmiddel werkt en hoe u het gebruikt. En wat mogelijke bijwerkingen zijn.

De kosten zijn ongeveer € 14. Dat is hoger dan bij een geneesmiddel dat u al eerder van de apotheek heeft meegekregen, omdat het meer werk is voor de apotheker. Op de nota ziet u ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’, of ‘WMG-code 97’.

De apotheker mag alleen de kosten in rekening brengen als:

 • het geneesmiddel een werkzame stof of vorm heeft die u niet eerder heeft gebruikt
 • de laatste keer dat u het geneesmiddel gebruikte langer dan een jaar geleden is, of
 • de apotheker niet kan zien of u het geneesmiddel het afgelopen jaar heeft gebruikt

Goed om te weten