Tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing

Mechanische beademing

De basisverzekering vergoedt mechanische beademing. In het ziekenhuis of het beademingscentrum, of bij u thuis. Bij thuisbeademing levert het centrum voor thuisbeademing de beademingsapparatuur. Ook regelen zij de begeleiding en de zorg die erbij hoort.

Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat de basisverzekering bij thuisbeademing ook stroomkosten vergoedt. Maakt u thuis gebruik van mechanische thuisbeademing? Dan maakt u daardoor extra kosten voor stroom. U heeft recht op een vergoeding van die kosten.

Hoe hoog is de vergoeding in 2022?

Voor elk uur dat u de beademingsapparatuur nodig heeft, krijgt u € 0,06 vergoed. Dat is € 1,44 per dag, bij een gebruik van 24 uur.

Houdt u er rekening mee dat voor deze vergoeding het eigen risico geldt. Staat er nog een bedrag voor het eigen risico open? Dan verrekenen wij dat met de vergoeding.

En hoe gaat het dan verder?

Patiëntvertegenwoordigers en de Centra voor Thuisbeademing overleggen nog over de hoogte van de vergoeding. Als deze definitief bekend is, melden wij dat op onze website.

Was ons tarief voor 2022 te laag en heeft u daardoor te weinig ontvangen? Dan betalen wij het verschil ook nog aan u. Was ons tarief voor 2022 te hoog? Dan passen wij de vergoeding in 2023 aan. U krijgt voor 2022 dan € 0,06 per uur. En hoeft ons niets terug te betalen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over mechanisch beademing? In de vergoeding Mechanische beademing vindt u meer informatie over onze vergoeding. Voor andere vragen kunt u PNO Service Center bellen via telefoonnummer 030 639 62 62.