Toestemming vragen voor geneesmiddelen

Voor welke geneesmiddelen is toestemming nodig en hoe vraagt u toestemming aan?

De basisverzekering vergoedt een aantal geneesmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft. Wij bepalen bij de toestemming hoe lang deze geldig is.

Voor welke geneesmiddelen heeft u vooraf toestemming nodig?

U moet vooraf toestemming hebben voor de geneesmiddelen die in de brochure toestemming geneesmiddelen staan. En ook voor geneesmiddelen waarvoor in Nederland (nog) geen handelsvergunning is, maar dat komt weinig voor.

Voor de meeste geneesmiddelen kan de apotheek of apotheekhoudend huisarts namens ons toestemming geven. Welke geneesmiddelen dat zijn en hoe het werkt staat ook in de brochure.

Gaat het om een geneesmiddel dat wij zelf beoordelen? Dan heeft u een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts nodig en een kopie van het recept. U kunt die digitaal via dit contactformulier naar ons toesturen. Of per post naar:

PNOzorg
t.a.v. medische dienst
Postbus 459
3990 GG Houten
Wij proberen u binnen 7 werkdagen een reactie te geven.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Geneesmiddelen.