Toestemming vragen voor opname ggz

Heeft u al toestemming voor uw opname? Hieronder leest u in welke gevallen dit nodig is en hoe dit werkt.

Soms is het voor uw behandeling nodig dat u wordt opgenomen in een ggz-instelling. Bij enkele diagnoses moeten wij toestemming geven.

Opname in verband met een verslaving of eetstoornis

U moet toestemming aan ons vragen als u voor een van de volgende diagnoses wordt opgenomen:
• aan alcohol gebonden stoornis
• aan een overig middel gebonden stoornis
• eetstoornis

U kunt de aanvraag zelf indienen. Maar meestal kan de ggz-instelling dat ook voor u doen. Wij proberen de aanvraag binnen 7 werkdagen te behandelen.

Opname bij een verblijf langer dan 1 jaar

Blijft u langer dan 1 jaar opgenomen? Dan moet u voor het einde van dat jaar een aanvraag voor verlenging bij ons indienen. De ggz-instelling kan dat meestal ook voor u doen. Wij kunnen meer informatie opvragen bij uw zorgverlener, voordat wij toestemming kunnen geven. Wij proberen de aanvraag binnen 7 werkdagen te behandelen.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Gespecialiseerde ggz.