Toestemming vragen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zo vraagt u toestemming voor geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer moet u toestemming vragen

Soms is er voor de behandeling een opname nodig. Toestemming vragen moet dan bij de volgende diagnoses:

 • aan alcohol gebonden stoornis
 • aan een overig middel gebonden stoornis
 • eetstoornis


Gaat het om een opname voor een andere diagnose, en duurt de opname langer dan 1 jaar? Dan moeten wij voor het einde van dat jaar toestemming hebben gegeven voor verlenging van de opname.

Zo vraagt u toestemming

Toestemming vragen voor uzelf
Vaak zal de instelling waar u wordt opgenomen de aanvraag voor u regelen. De informatie over de toestemming staat dan ook hieronder bij ‘Toestemming vragen voor uw cliënt'.

Regelt uw instelling de toestemming niet? Dan vraagt u zelf toestemming. Bij verslaving en eetstoornissen moet u dit doen voordat de opname start. Gaat het om toestemming voor een opname die langer duurt dan 1 jaar? Dan moet u de aanvraag uiterlijk in de 10e maand van de opname aan ons (laten) sturen.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt uw aanvraag aan ons sturen via het contactformulier op deze website.

Of per post naar:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing.

Toestemming vragen voor uw cliënt

Opname bij verslaving of eetstoornis
U heeft een overeenkomst met ons
Heeft u met ons afspraken gemaakt over zorg bij verslaving en eetstoornissen? Dan is er voor het 1e jaar opname geen toestemming nodig. U beoordeelt dan of uw cliënt aan alle criteria voldoet.

U heeft geen overeenkomst met ons
Dan is vooraf toestemming van ons nodig. Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van die toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

Toestemming vraagt u met een gemotiveerde aanvraag van de regiebehandelaar. Daarin moeten de volgende gegevens staan:

Algemeen (bij eetstoornis én verslaving)

 • naam en geboortedatum verzekerde
 • AGB-code verwijzer
 • AGB-code zorgaanbieder
 • verwijsbrief
 • korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgverleners, opnameduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
 • regiebehandelaar (AGB-code)
 • betrokken disciplines
 • onderbouwing noodzaak verblijf voor bereiken van behandeldoelen
 • onderbouwing verblijfscategorie op basis van:
  - behoefte aan begeleiding
  - behoefte aan ondersteuning ADL
  - behoefte aan verpleegkundige ondersteuning
  - behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen
 • omschrijving van mate van participatie in de maatschappij (werk of studie etc.)
 • onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling tijdens het verblijf
 • offerte, met prestatie- of declaratiecode, deelprestatie verblijf en aantal dagen verblijf


Eetstoornis

 • DSM-stoornis en ernst op basis van bmi, somatische waardes en eventuele frequentie van overgeven
 • beschrijvende diagnose en somatische complicaties die direct verband houden met de stoornis
 • individuele norm voor gewichtstoename of -afname
 • grens: wanneer overgang naar somatische opname
 • somaticus (AGB-code)


Verslaving

 • DSM-code, beschrijvende diagnose en somatiek
 • scoreformulier MATE.nl 2.1
 • tijdstippen of data evaluatiemomenten


Opname langer dan 1 jaar (langdurige ggz)
Bij een opname van langer dan 1 jaar moet u altijd toestemming vragen. Dit geldt voor alle diagnoses. Ook als u een overeenkomst met ons heeft.

Gebruik voor de aanvraag de landelijk afgesproken checklist ‘LGGZ’. Wij controleren uw aanvraag met deze checklist en de handleiding die daarbij hoort. De aanvraag moet uiterlijk in de 10e maand van de opname bij ons worden ingediend.

In de aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

 • het zorgzwaartepakket
 • indicatie en verwachte duur van het voortgezet verblijf


Waar stuurt de aanvraag naar toe?

Je kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via ziekenhuizen@pnozorg.nl.

Je kunt de aanvraag ook per post aan ons sturen:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen GGZ
Postbus 459
3990 GG Houten

Goed om te weten