Toestemming vragen voor gli

Hoe werkt het

Aan de rekening die wij voor een gecombineerde leefstijlinterventie krijgen, kunnen wij niet altijd zien of deze vergoed mag worden. Dan is bijvoorbeeld niet duidelijk of uw zorgaanbieder het programma mag aanbieden. En of de zorg voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Daarom willen wij dat vooraf controleren.

Overleg met uw zorgverlener

Toestemming vragen voor een gecombineerde leefstijlinterventie doet u samen met de zorgverlener die de gecombineerde leefstijlinterventie aanbiedt. Hiervoor gebruik u het aanvraagformulier. Het eerste deel vult u zelf in. De zorgverlener die uw hoofdbehandelaar wordt tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie vult het tweede deel in. In het aanvraagformulier staat welke informatie wij precies nodig hebben.

Vraag de toestemming vooraf

Hebben wij uw aanvraag ontvangen, dan krijgt u binnen 7 dagen bericht over de toestemming.

Heeft u toestemming gekregen?

Kijk of er nog bijzondere voorwaarden in de toestemming staan. De gecombineerde leefstijlinterventie kan nu starten.

Als wij geen toestemming geven

Het kan gebeuren dat u geen toestemming krijg. Dan moet u de zorg zelf betalen.

Waar stuur ik de aanvraag naar toe?

Het ingevulde formulier kunt u (laten) mailen naar zorgverleners@pnozorg.nl, of per post sturen naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

De PNOzorg medewerker die uw aanvraag verwerkt, staat onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, en heeft daardoor dezelfde geheimhoudingsplicht. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is hiermee gegarandeerd.