Toestemming vragen voor hoortoestel

Als u een hoortoestel krijgt, heeft u soms toestemming van ons nodig. Hieronder leest u in welke gevallen dit nodig is en hoe dit werkt.

Wij hebben met een groot aantal audiciens afspraken gemaakt over de toestemmingsprocedure. Als u naar een van deze audiciens gaat, bepaalt deze op basis van het hoorprotocol en Keuzeprotocol ZN welk hoortoestel het meest geschikt voor u is. U hoeft dan dus geen toestemming bij ons te vragen.

Kiest u een audicien waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt, dan hebben wij het volgende nodig om uw aanvraag te beoordelen:
• een voorschrift van een KNO-arts of van een audiologisch centrum
• een voorschrift van uw huisarts, bij slechthorendheid als gevolg van ouderdom
• een audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden
• een tevredenheidsverklaring voor het gekozen hoortoestel
• een ingevulde Amsterdamse vragenlijst*

Wij proberen u binnen 7 werkdagen een reactie te geven. De documenten die wij nodig hebben kunt u digitaal via het contactformulier insturen of per post naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Meer informatie over het Hoorprotocol, de rol van de audicien, de vergoeding en hoe u een hoortoestel aanvraagt staat in onze brochure hoortoestellen.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Hoortoestellen.

*=De Amsterdamse Vragenlijst is een vragenlijst waarmee de beperkingen in het gehoor en verstaan in kaart worden gebracht. De audicien krijgt hiermee een beeld van de slechthorendheid en welke hinder u hiervan ondervindt.