Toestemming vragen voor hulpmiddelen

Zo vraagt u toestemming voor hulpmiddelen.

Wanneer moet u toestemming vragen

Op de vergoedingspagina Hulpmiddelen vindt u een overzicht van alle hulpmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Op de vergoedingspagina van het hulpmiddel zelf kunt u zien of u toestemming moet vragen.

Is er een ander hulpmiddel nodig is, dat niet specifiek is genoemd op de vergoedingspagina Hulpmiddelen, maar wel binnen de beschrijving past? Dan kunnen wij een ander hulpmiddel vergoeden. Hiervoor is vooraf ook onze toestemming nodig.

Wanneer hoeft u geen toestemming te vragen

Met veel hulpmiddelenleveranciers hebben wij afspraken gemaakt over de hulpmiddelen en de toestemming daarvoor. Die leveranciers staan in het overzicht leveranciers hulpmiddelen. Staat in het overzicht dat de leverancier de toestemming regelt? Dan hoeft u niets te doen.

Zo vraagt u toestemming

Toestemming vragen voor uzelf
Vaak regelt uw hulpmiddelenleverancier de aanvraag voor u. Is dit niet het geval? Dan vraagt u zelf toestemming. U vraagt toestemming met een aanvraagformulier of een uitgebreide verklaring van uw behandelaar. Wat daar precies in moet staan, vindt u in de vergoeding van uw hulpmiddel. Over het algemeen gaat het om:

  • de medische indicatie
  • een beschrijving van de functionele beperking(en)
  • een onderbouwing van de productkeuze, en
  • soms een gespecificeerde offerte


Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt uw aanvraag aan ons sturen via het contactformulier op deze website.

Of per post naar:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing.

Toestemming vragen voor uw cliënt
U heeft een overeenkomst met ons
Heeft u in de overeenkomst met ons afspraken gemaakt over de beoordeling van hulpmiddelen? Dan hoeft u geen toestemming bij ons te vragen. U beoordeelt dan of uw cliënt aan alle criteria voldoet.

U heeft geen afspraken over de beoordeling of overeenkomst met ons
Dan is in veel gevallen vooraf toestemming van ons nodig. Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van die toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

U vraagt toestemming voor het hulpmiddel met een aanvraagformulier of een uitgebreide verklaring van de behandelaar. Wat daar precies in moet staan, vindt u in de vergoeding van het hulpmiddel.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via hulpmiddelen@pnozorg.nl.

U kunt de aanvraag ook per post sturen:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Goed om te weten