Toestemming vragen voor ivf- of icsi-behandelingen

Soms heeft u toestemming nodig voor een ivf- of icsi-behandeling. Hieronder leggen we uit wanneer u vooraf toestemming moet vragen en hoe u dit doet.

De basisverzekering vergoedt de eerste 3 ivf-/icsi-pogingen. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig.

Heeft u een aanvullende Top- of Excellent verzekering? Dan heeft u recht op een vierde of volgende poging per te realiseren zwangerschap. Hiervoor heeft u wel vooraf toestemming nodig. Om uw aanvraag van de vierde of volgende poging te beoordelen, hebben wij een gemotiveerde aanvraag van uw behandelend specialist nodig waaruit blijkt:
• welke behandelingen u al heeft ondergaan
• wat de medische indicatie is
• wat de verwachting is van de nieuwe poging

Kiest u voor behandelingen in het buitenland? Dan raden wij aan om deze van tevoren aan te vragen, zodat u weet wat u vergoed krijgt. Hieronder staan de formulieren die u voor uw aanvraag kunt gebruiken.

Aanvraagformulieren
aanvraagformulier ivf-icsi fertiliteitsbehandeling buitenland
aanvraagformulier ivf-icsi fertiliteitsbehandeling buitenland - Engelstalig
aanvraagformulier ivf-icsi fertiliteitsbehandeling buitenland - Duitstalig

We proberen u binnen 7 werkdagen een reactie te geven. De documenten die wij nodig hebben, kunt u digitaal via het contactformulier insturen of per post naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Ivf of icsi.