Toestemming vragen voor kaakchirurgie

Zorgverzekeraars hebben samen afgesproken voor welke kaakchirurgische behandelingen u vooraf toestemming moet vragen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Voor sommige kaakchirurgische behandelingen moet u vooraf toestemming vragen. Bijvoorbeeld als uw kaak met een operatie in de juiste stand moet worden gezet. Wij beoordelen dan, voordat u de behandeling krijgt, of die onder uw verzekering valt. U heeft dan vooraf zekerheid of u zelf (een deel van de) kosten moet betalen.

In de kaakchirurgie zijn afspraken gemaakt over de toestemming in de basisverzekering. Alle zorgverzekeraars gebruiken hiervoor dezelfde regels. Zo zorgen we ervoor dat iedereen hetzelfde basispakket heeft. Ook hebben we afspraken gemaakt om te zorgen dat de kaakchirurg de toestemming namens u kan aanvragen als u dat wilt. Dat kan dan digitaal via een landelijk machtigingenportaal. Dit is een beveiligde internetomgeving waarin de kaakchirurg alle informatie kan invullen voor een aanvraag bij uw eigen zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft de beslissing over de aanvraag ook via dat portaal door aan de kaakchirurg.

Uw kaakchirurg weet precies bij welke behandelingen hij toestemming moet aanvragen. Voor sommige behandelingen kan de kaakchirurg zelfs direct, online zien of wij de behandeling goedkeuren of niet. U krijgt dan in de spreekkamer al zekerheid over de vergoeding. In andere gevallen moet de kaakchirurg meer informatie aan ons toesturen. De beoordeling van de aanvraag kan dan iets langer duren. Wij doen dat meestal binnen 5 werkdagen. Wij moeten dan natuurlijk wel alle informatie hebben gekregen.

Om te zorgen dat voor alle kaakchirurgen duidelijk is, wanneer een behandeling aangevraagd moet worden, hebben zorgverzekeraars samen een limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie opgesteld. Daarin staan de behandelingen in medische termen met daarbij de zogenoemde 'overige zorgproducten'. Dat zijn de codes waarmee de kaakchirurg de zorg kan declareren. Staat een behandeling op deze limitatieve lijst? Dan zal de kaakchirurg de aanvraag van de behandeling met u bespreken.

Om u voor te bereiden, vindt u hieronder een lijst met de behandelingen waarbij u zo'n gesprek kunt verwachten. Als u een kaakchirurg bezoekt die niet aangesloten is op het landelijke machtigingenportaal of als u naar het buitenland gaat voor een behandeling, dan moet u zelf vooraf toestemming vragen. U vindt hieronder een overzicht van de behandelingen, waarvoor die toestemmingsprocedure geldt.

  • trekken van tanden en kiezen onder narcose
  • kaakoperatie (osteotomie)
  • implantaten
  • opbouwen/aanbrengen van bot
  • aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
  • behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen
  • aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA)