Toestemming vragen voor kaakchirurgie

Zo vraagt u toestemming voor kaakchirurgie.

Wanneer moet u toestemming vragen

Voor sommige behandelingen door de kaakchirurg is vooraf toestemming nodig. Die behandelingen staan op een landelijke Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Als u niet medisch bent opgeleid, is de lijst moeilijk te lezen.

Wij hebben daarom de behandelingen voor u op een rijtje gezet:

  • trekken van tanden en kiezen onder narcose
  • kaakoperatie (osteotomie)
  • implantaten
  • opbouwen of aanbrengen van bot
  • aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
  • behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen
  • aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA)


Gaat het om bijzondere tandheelkunde of tandheelkunde na een ongeval? Dan gelden andere regels. Daarom staan die apart vermeld.

Zo vraagt u toestemming

Toestemming vragen voor uzelf
Als u naar een kaakchirurg in Nederland gaat, regelt die bijna altijd de aanvraag voor u. Dat kan hij digitaal doen via een landelijk portaal. Bij elke zorgverzekeraar. Voor sommige behandelingen kan de kaakchirurg zelfs direct, online onze beslissing inzien. U krijgt dan in de spreekkamer al zekerheid over de vergoeding.

Werkt uw kaakchirurg niet met het portaal? Bijvoorbeeld omdat hij in het buitenland werkt? Dan vraagt u zelf toestemming. Dat doet u met een gemotiveerde verklaring van uw kaakchirurg. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor uw behandeling.

Waar stuurt u de aanvraag naartoe?
U kunt uw aanvraag aan ons sturen via het contactformulier op deze website.

Of per post naar:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing.

Toestemming vragen voor uw cliƫnt
U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken. Soms krijgt u meteen bericht over de beoordeling, omdat de aanvraag automatisch via een beslisboom is beoordeeld. Moet de aanvraag door een medewerker bekeken worden? Dan proberen wij binnen 5 werkdagen ons oordeel te geven. Wij moeten dan wel alle informatie hebben gekregen.

Declareert u elektronisch zorg uit de landelijke Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie, maar hebben wij geen toestemming gegeven? Dan wijzen wij deze kosten geautomatiseerd af.

Goed om te weten