Toestemming vragen voor medisch-specialistische revalidatie

Zo vraagt u toestemming voor medisch-specialistische revalidatie.

Wanneer moet u toestemming vragen 

Voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie* zonder opname moet u soms vooraf toestemming vragen. Dit hangt af van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

  1. Gaat u naar een ziekenhuis of revalidatiecentrum uit ons overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra? Dan hoeft u niets te doen. Met die zorgverleners hebben wij afspraken over toestemming.
  2. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij de zorg niet.

Zo vraagt u toestemming

Toestemming vragen voor uzelf
Vaak regelt het revalidatiecentrum de aanvraag voor u. Is dit niet het geval? Dan vraagt u zelf toestemming. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts. Dat kan online of op papier. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u de verwijsbrief meestuurt.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
Heeft u een papieren aanvraag laten invullen? Dan kun u uw aanvraag aan ons sturen via het contactformulier op deze website.

Of per post naar:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing.

Toestemming vragen voor uw cliënt
U heeft een overeenkomst met ons
Heeft u met ons afspraken gemaakt over medisch-specialistische revalidatie? Dan hoeft u geen toestemming te vragen. U beoordeelt dan of uw cliënt aan alle criteria van de basisverzekering voldoet.

U heeft geen overeenkomst met ons
Dan is vooraf toestemming van ons nodig voor poliklinische interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie. Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van die toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

Toestemming vraagt u met het online aanvraagformulier. Na verzending daarvan kunt u een pdf van de ingevulde aanvraag downloaden voor uw eigen administratie. Helaas werkt het online aanvraagformulier niet in de browser Internet Explorer.

Als revalidatiearts kunt u het aanvraagformulier ook printen en invullen. Zorg dat u alles op het formulier invult. En het ondertekent.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via ziekenhuizen@pnozorg.nl.

U kunt de aanvraag ook per post sturen:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

* Revalidatiebehandeling van verschillende met elkaar samenhangende problemen door een team van verschillende zorgverleners

Goed om te weten