Toestemming vragen voor tandheelkundige zorg

Zo vraagt u toestemming voor tandheelkundige zorg.

Wanneer moet u toestemming vragen

Voor de volgende behandelingen moet u vooraf toestemming vragen:

Basisverzekering:

 • bijzondere tandheelkunde
 • fronttandvervanging
 • gebitsprothese (kunstgebit)
 • kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
 • extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
 • MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)


Aanvullende (tand)verzekering:

 • tandheelkundige zorg na een ongeval
 • orthodontie vanaf 18 jaar (Top of Excellent)

Zo vraagt u toestemming

Toestemming vragen voor uzelf
Voor behandelingen die de basisverzekering vergoedt, regelt de tandarts meestal de aanvraag voor u. Dan sturen wij de beslissing over de aanvraag naar uw tandarts.

Is dit niet het geval? Dan vraagt u zelf toestemming. Dat doet u met een schriftelijke toelichting van uw tandarts. Daaruit moet blijken wat de indicatie is voor de behandeling.

Stuur bij uw aanvraag ook de volgende gegevens mee:

 • het behandelplan
 • de begroting
 • (röntgen)foto’s van uw gebit


Gaat het om een behandeling die de aanvullende verzekering vergoedt?


Op het aanvraagformulier staat welke gegevens u moet meesturen, zoals het behandelplan, de begroting en (röntgen)foto’s van uw gebit

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt uw aanvraag aan ons sturen via het contactformulier op deze website. 

Of per post naar:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing.

Toestemming vragen voor uw cliënt
U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken. Soms krijgt u meteen bericht over de beoordeling, omdat de aanvraag automatisch via een beslisboom is beoordeeld. Moet de aanvraag door een medewerker bekeken worden? Dan proberen wij binnen 5 werkdagen ons oordeel te geven. Wij moeten dan wel alle informatie hebben gekregen.

Maakt u nog geen gebruik van het machtigingenportaal?
Als u geen gebruik maakt van het machtigingenportaal, dan kunt u schriftelijk toestemming vragen voor uw patiënt. Daaruit moet blijken wat de indicatie is voor de behandeling. Stuur dan ook het behandelplan, de begroting en (röntgen)foto’s mee.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?
U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen. Dit kan via het contactformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via mondzorg@pnozorg.nl.

U kunt de aanvraag ook per post sturen:

PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG Houten

Goed om te weten