Toestemming voor verpleging en verzorging thuis

Met veel zorgverleners hebben wij afspraken over wat goede en doelmatige zorg is. Die zorgverleners staan in het overzicht  toestemmingsvrije zorgverleners V&V. Als u van zo'n zorgverlener verpleging en verzorging thuis krijgt, hoeft u ons niet vooraf om toestemming te vragen.

Staat uw zorgverlener niet in het overzicht? Dan heeft u onze toestemming nodig als u in 2019 voor het eerst zorg van deze zorgverlener krijgt. En ook elke keer als u een nieuwe indicatie krijgt.

Waarom moet ik toestemming vragen?

De basisverzekering vergoedt alleen doelmatige zorg. Dat is zorg van goede kwaliteit, die aansluit op uw zorgvraag. Ook moet uw zorgverlener aan bepaalde eisen voldoen.
Bij controles zien wij vaak dat niet aan de regels is voldaan. Dan is bijvoorbeeld niet door een hbo-verpleegkundige vastgesteld hoeveel zorg u nodig heeft, terwijl dit wel moet. Of het gaat om zorg die helemaal niet onder de basisverzekering valt. Wij mogen die zorg dan niet vergoeden. Of moeten zelfs de vergoeding terugvragen. Wij willen u beschermen tegen zulke vervelende gevolgen.

Gebruik het aanvraagformulier om toestemming te vragen

Voordat u verpleging en verzorging thuis krijgt, moet altijd een hbo-gediplomeerd verpleegkundige of een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige beoordelen welke zorg u nodig heeft, en op welke momenten. Dat noemen we de indicatiestelling. De indicatie is onderdeel van een zorgplan.

De verpleegkundige die de indicatie stelt, vult ook het aanvraagformulier in, samen met u of met uw (wettelijk) vertegenwoordiger. In het aanvraagformulier staat welke informatie wij precies nodig hebben. U moet bijvoorbeeld altijd het zorgplan meesturen.

Twijfelt uw verpleegkundige over wat vergoed mag worden? Onze afdeling declaratiebehandeling kan hem of haar verder helpen, en is telefonisch te bereiken op 030 639 62 62.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen van ons bericht over de toestemming.

De zorg kan meteen starten

Vaak moet de zorg meteen al starten. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen en thuis nog zorg nodig heeft. Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven.

Let wel op dat de indicatie en het zorgplan klaar moeten zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding kan niet verder terug gaan dan deze 7 dagen.

Het kan gebeuren dat bij de behandeling van uw aanvraag blijkt, dat wij niet alle zorg mogen vergoeden. Dan moet u dat deel zelf betalen. Stuur ons uw aanvraag dus zo snel mogelijk.
Wilt u meteen zekerheid? Dan kunt u natuurlijk een toestemmingsvrije zorgverlener uit het overzicht kiezen.

Kreeg u in 2018 al zorg?

Dan gelden de volgende regels.
1. Krijgt u verpleging en verzorging thuis, en was u in 2018 al bij ons verzekerd?
Dan gelden de regels hierboven vanaf het moment dat u een nieuwe indicatie krijgt, maar uiterlijk vanaf 1 januari 2020. Vanaf dat moment moet u toestemming hebben, als uw zorgverlener niet in het overzicht  toestemmingsvrije zorgverleners V&V staat.

2. Was u in 2018 ergens anders verzekerd en heeft de andere verzekeraar al toestemming gegeven? Als u de toestemming naar ons toestuurt, nemen wij deze over.
In andere gevallen gelden de gewone regels. Dus ook als u per 2019 naar ons overstapt en uw vorige verzekeraar geen toestemming had gegeven.

Waar stuur ik de aanvraag naartoe?

Het ingevulde formulier kunt u (laten) mailen naar zorgverleners@pnozorg.nl, of per post sturen naar:

PNOzorg
t.a.v. Zorgketen 1, team machtigingen V&V
Postbus 459
3990 GG Houten

U kunt ook uw aanvraagformulier direct opsturen aan onze medisch adviseur als u dat liever wilt. Zet dan in de adresgegevens: t.a.v. Zorgketen 1, medisch adviseur.