Toestemming vragen voor zittend ziekenvervoer

Hoe vraagt u toestemming voor zittend ziekenvervoer?

Voor vergoeding van zittend ziekenvervoer  heeft u vooraf altijd toestemming van ons nodig. U vraagt toestemming met het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Uw arts vult deel 1 in. Zelf vult u deel 2 in. Is vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer nodig, met een ander vervoermiddel dan openbaar vervoer, eigen auto of taxi, of met een extra begeleider? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. U heeft daar namelijk apart toestemming voor nodig.

Voor taxivervoer hebben wij met Transvision afspraken gemaakt over de toestemmingsprocedure. Transvision is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 333 33 30. Wilt u uw taxivervoer via een ander vervoersbedrijf regelen? Dan moet u vooraf toestemming vragen met het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier zittend ziekenvervoer kunt u digitaal via het contactformulier  insturen of per post naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Wij proberen u binnen 7 werkdagen een reactie te geven.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Zittend ziekenvervoer.