Toestemming vragen voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland

Soms heeft u vooraf onze toestemming nodig als u zich in het buitenland wilt laten behandelen. Hieronder staat hoe dat werkt.

Gaat u naar het buitenland voor behandeling? Dan is er sprake van niet-spoedeisende zorg. U kunt in bepaalde gevallen in EU/EER-landen of Zwitserland voor vergoeding van zorgkosten een beroep doen op Europees verdragsrecht, de zogenaamde verdragsroute. Maakt u hier geen gebruik van, dan loopt de vergoeding van zorgkosten volgens de voorwaarden van uw zorgpolis, de zogenaamde polisroute.

Verdragsroute

Maakt u gebruik van de verdragsroute? Dan moet u bij ons vooraf een S2-formulier aanvragen. Met dat formulier kunt u vergoeding krijgen volgens de plaatselijke regels. Dat kan gunstig zijn als de zorg in het buitenland duurder is dan in Nederland. Hoe dat werkt, staat in grens aan zorg in het buitenland.

U kunt het S2-formulier aanvragen als het gaat om reguliere zorg die voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Wij geven het alleen af voor een ziekenhuisopname of operatie.

Polisroute

Maakt u gebruik van de polisroute? Dan moet u voor deze behandelingen vooraf onze toestemming hebben. Voor medisch-specialistische zorg in het buitenland kunt u het beste altijd een aanvraag indienen. Dan weet u zeker wat u vergoed krijgt.

Net als in Nederland moet u altijd vooraf een verwijzing hebben van uw arts.

Voor de polisroute hebben wij dit van u nodig om de aanvraag te beoordelen:
• verwijzing van uw arts of specialist in Nederland
• behandelplan en begroting
• naam en adres arts in het buitenland
• startdatum en duur van de behandeling

Voorziene zorg in België en Duitsland

Gaat u voor medisch-specialistische zorg naar België of Duitsland, dan is er ook vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering Zorg op Reis. U moet dan vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent.

Aanvraagformulieren
aanvraagformulier S2
aanvraagformulier S2 - Engelstalig
aanvraagformulier S2 - Duitstalig

Vraag een S2-formulier minimaal 5 werkdagen aan voordat de behandeling begint. Deze tijd hebben wij nodig voor de verwerking van uw aanvraag.

De documenten die wij nodig hebben, kunt u digitaal via het contactformulier insturen of per post naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.