Uitleg dbc-zorgproduct

Wat is een dbc-zorgproduct?

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een dbc-zorgproduct is het geheel van consulten, onderzoeken en behandelingen die een patiënt gemiddeld ondergaat in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose. Er zijn ongeveer 4.500 dbc-zorgproducten.

Op de rekening van het ziekenhuis staat niet elk consult, onderzoek of röntgenfoto met een prijs. Maar op de rekening staan dbc-zorgproducten. Die hebben een vaste prijs. Bij die prijs is niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft gehad. Maar hoeveel zorg een patiënt gemiddeld nodig heeft bij dezelfde diagnose.

Hoe stelt het ziekenhuis een dbc-zorgproduct vast?

Gaat u naar het ziekenhuis? Dan onderzoekt de medisch specialist u eerst en stelt vast wat u heeft. Op basis hiervan opent het ziekenhuis een dbc-zorgproduct. De medisch specialist overlegt met u welk onderzoek u krijgt. Of u bijvoorbeeld geopereerd wordt, of misschien zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Na al die onderzoeken en behandelingen bepaalt het ziekenhuis het juiste dbc-zorgproduct.

Zorg overleg arts 51494725_l.jpg

Wanneer opent en sluit een dbc-zorgproduct?

Een dbc-zorgproduct start op de datum van het 1e contact met een zorgverlener in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld uw 1e bezoek aan de arts. Of bij het bloedprikken.

Een dbc-zorgproduct staat maximaal 120 dagen open. Soms sluit het ziekenhuis het dbc-zorgproduct eerder, volgens landelijk afgesproken regels. Duurt een behandeling langer dan die dbc-periode? Dan opent het ziekenhuis een nieuw dbc-zorgproduct (vervolg-dbc).

De startdatum van een vervolg-dbc sluit aan op de sluitdatum van de vorige. De startdatum van deze vervolg-dbc is dus niet gelijk aan uw volgende bezoek in het ziekenhuis. Bij een vervolg-dbc duurt het soms lang voordat de behandeling of het consult plaatsvindt. Bijvoorbeeld pas na een paar weken of een paar maanden.

Wat staat er op de rekening van het ziekenhuis?

Soms bent u maar kort in het ziekenhuis geweest, maar krijgt u toch een hoge rekening. Of uw rekening lijkt juist erg laag. Dat komt door de dbc-zorgproducten. Die hebben een vaste prijs. Daarbij is niet gekeken welke onderzoeken of behandelingen u precies heeft gehad.

De dbc-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde diagnose. De prijs van een dbc-zorgproduct is een optelsom van de gemiddeld gebruikte zorgonderdelen. Stel, u heeft een gebroken arm. U betaalt dan de gemiddelde kosten voor het behandelen van een gebroken arm.

Er zijn zo’n 4.500 dbc-zorgproducten. Ziekenhuizen declareren hiermee bijna alle zorg. Sommige zorg valt erbuiten, zoals dure medicijnen of een opname op de intensive care van het ziekenhuis.

Voor sommige dbc-zorgproducten bepaalt de overheid een vaste- of een maximale prijs. Voor de overige stelt het ziekenhuis zelf de prijs vast. Of spreken wij met het ziekenhuis een prijs af.

Hoe zit het met het eigen risico?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan geldt het eigen risico voor de kosten van het ziekenhuis. De startdatum van het dbc-zorgproduct bepaalt over welk jaar u eigen risico moet betalen. Is het dbc-zorgproduct gestart in 2019 en sluit het ziekenhuis die in 2020? Dan betaalt u alleen eigen risico over 2019.

Maar let op: is uw behandeling nog niet klaar bij het einde van de dbc-periode? Dan opent het ziekenhuis aansluitend een vervolg-dbc. Als de startdatum van deze vervolg-dbc in 2020 valt, dan betaalt u ook eigen risico over 2020. Soms betaalt u dus voor 2 jaren eigen risico bij 1 behandeltraject in het ziekenhuis.

Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar ons. Wij betalen dan de rekening aan het ziekenhuis. Als uw eigen risico nog niet vol is, krijgt u hiervoor wel van ons een rekening. Krijgt u de rekening zelf van het ziekenhuis? Dan kunt u die bij ons declareren. Wij vergoeden die dan aan u, als de zorg onder uw verzekering valt. Vergoedt de basisverzekering? Dan halen wij eerst het bedrag van het eigen risico af.

Waarom krijgt u soms zo laat de rekening van uw eigen risico?

Een dbc-zorgproduct kan 120 dagen openstaan. Daarom duurt het soms wat langer voor wij de rekening van het ziekenhuis krijgen. Is uw behandeling eerder klaar? Ook dan sluit het ziekenhuis het dbc-zorgproduct soms pas na 120 dagen.