Uitleg vergoeding Orthodontie tot 18 jaar uit Plus en Optimaal

De orthodontievergoeding van deze aanvullende verzekeringen gaat niet uit van een looptijd per kalenderjaar, maar van een behandeljaar. U vindt hieronder een aantal voorbeelden.

Vergoeding per behandeljaar is in uw voordeel

Wij kiezen ervoor om de periode van vergoeding voor orthodontie ook echt 24 maanden (Plus) of 36 maanden (Optimaal) te laten duren. Daarom rekenen we met behandeljaren in plaats van met kalenderjaren. Het maakt dus niet uit of uw kind aan het begin of aan het einde van het jaar met een behandeling start. U heeft in de eerste 12 maanden van de behandeling altijd recht op de vergoeding die daarbij hoort (€ 750 voor Plus of € 1.000 voor Optimaal).

De vergoeding uit Plus en Optimaal gaat uit van een behandeljaar

Vanaf de start van de behandeling bij de orthodontist gaat een periode van 12 maanden lopen waarin we € 750 (Plus) of € 1.000 (Optimaal) vergoeden. Als startdatum van de orthodontiebehandeling houden wij de datum van het 1e consult of de 1e behandeling aan.

Als u voor 1 januari 2019 bent gestart met een orthodontiebehandeling, dan geldt de datum van het 1e consult of de 1e afspraak na 1 januari 2019 als startdatum. U kunt geen vergoeding meenemen naar het volgende jaar.

Voorbeelden:

 

Wij bepalen de startdatum als wij de 1e declaratie ontvangen

Wij kijken dan naar de datum van het consult of de behandeling. Vindt de orthodontist tijdens een 1e consult dat uw kind beter kan wachten met een beugel? Dan kan het bij Plus en Optimaal voordelig zijn dit consult zelf te betalen. Anders gaat de 2 of 3 jaar vergoeding al lopen voordat de behandeling echt begint. Meld dan bij de orthodontist dat u zelf betaalt. Veel orthodontisten sturen de declaratie namelijk rechtstreeks naar ons. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden. Is de behandeling al voor 2019 gestart? Dan geldt als startdatum de 1e datum van consult of behandeling in 2019.

Voorbeeld:

 

Stapt u over van Plus naar Optimaal of andersom? Het behandeljaar blijft van belang

Bij Plus en Optimaal ontvangt u voor uw kind een vergoeding voor orthodontie per behandeljaar, geteld vanaf de 1e behandeling of het 1e consult. Het behandeljaar blijft ook gelden als u overstapt naar een andere aanvullende verzekering van ons, bijvoorbeeld van Plus naar Optimaal. Let op, deze overstap is niet altijd mogelijk. Dit hangt af van de antwoorden op de gezondheidsvragen die we stellen.

Voorbeeld:

Goed om te weten