Alternatieve geneeswijzen

Een aanvulling op reguliere behandelingen.

Vergoedingen A-Z
2019

Vergoeding per verzekering

Maximaal per behandeling/kalenderjaar
Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek

Maximaal per behandeling/kalenderjaar
Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek

Maximaal per behandeling/kalenderjaar

Maximaal per behandeling/kalenderjaar

Maximaal per behandeling/kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Alternatieve geneeswijzen zijn onderzoeken en behandelingen waarvan de werking (nog) niet wetenschappelijk is vastgesteld.

De basisverzekering vergoedt alternatieve geneeswijzen niet.

De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden alternatieve consulten en behandelingen gericht op (het genezen van) een aandoening. De maximale vergoeding per consult of behandeling staat hieronder. Wij vergoeden maximaal 1 consult of behandeling per dag.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden ook geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, en (laboratorium)onderzoek dat voor uw behandeling nodig is.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor de consulten en behandelingen en (bij Optimaal en hoger) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen.

Hier kunt u terecht

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Let er op dat uw zorgverlener arts is, of volwaardig lid is van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoet aan de PLATO-eisen

Zorg van andere zorgverleners vergoeden wij niet.

Voor laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen moet u een voorschrift hebben van uw arts of behandelaar

Geneesmiddelen haalt u bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts

De geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die u ergens anders haalt, vergoeden wij niet.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die normaal gesproken binnen het beroepsprofiel van de arts of behandelaar valt. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is. Activiteiten die niet gericht zijn op (genezing van) een aandoening vergoeden wij niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor Yoga en Mindfulness. 
U vindt die meestal op internet.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app