Anticonceptiegeneesmiddelen

Om zwangerschap te voorkomen.

Vergoedingen A-Z

Wat u vergoed krijgt

Anticonceptiemiddelen zijn middelen om zwangerschap te voorkomen. Ze worden ook wel voorbehoedsmiddelen genoemd.

De meeste anticonceptiemiddelen zijn geneesmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld de (prik)pil, de anticonceptiepleister en het hormoonspiraaltje. Daarvoor geldt de vergoeding die u nu leest.

Het pessarium en het koperspiraaltje zijn geen geneesmiddelen, maar hulpmiddelen. Ze vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen voor anticonceptie.

De basisverzekering vergoedt geneesmiddelen voor anticonceptie tot 21 jaar.

De basisverzekering vergoedt geneesmiddelen voor anticonceptie ook vanaf 21 jaar, maar dan alleen bij deze 2 indicaties:

  • endometriose (aandoening van het baarmoederslijmvlies)
  • menorragie (hevig bloedverlies), als u daardoor bloedarmoede heeft

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden geneesmiddelen voor anticonceptie vanaf 21 jaar.

Hier kunt u terecht

  • apotheek
  • apotheekhoudende huisarts

Dit wordt niet vergoed

  • condooms

Andere vergoedingen

  • Een spiraaltje koopt u zelf, maar laat u plaatsen (en verwijderen) door de huisarts of een verloskundige. Die kosten vallen onder de vergoeding De huisarts. Plaatsen en verwijderen kunnen ook in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Dat valt onder de vergoeding Medisch specialist. Dan koopt u het spiraaltje niet zelf, en vergoeden wij het niet apart.
  • De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden ook sterilisatie.

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor geneesmiddelen voor anticonceptie geldt soms een wettelijke eigen bijdrage. Op medicijnkosten.nl kunt u zien of er een wettelijke eigen bijdrage geldt. De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden de eigen bijdrage. 
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico. 
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben

Wij vergoeden geneesmiddelen voor anticonceptie alleen als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistant.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app