Daisyspelers

Als u zonder hulpmiddel niet kunt lezen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor daisyspelers. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

DAISY staat voor Digital Accessible Information System. Met een daisyspeler kunt u luisteren naar ingesproken (school)boeken of tijdschriften. De daisyspeler heeft vaak ook functies waarmee gemakkelijk door het tijdschrift of boek gebladerd kan worden. Daisyspelers worden gebruikt als iemand door een motorische handicap, dyslexie of slechtziendheid niet (goed) zelf kan lezen.

Er zijn verschillende soorten daisyspelers. Een tafelmodel is een grotere, robuustere speler met luidsprekers en CD-afspeelfunctie. Een draagbare daisyspeler is veel kleiner en makkelijk overal mee naar toe te nemen en werkt met een geheugenkaart. Met een internet daisyspeler haalt u de audiobestanden direct van internet. Welk model voor u geschikt is hangt af van de reden waarvoor u een daisyspeler nodig heeft, de gebruiksvorm en uw leeftijd.

De basisverzekering vergoedt de daisyspeler als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • u heeft een ernstige aandoening waardoor u beperkingen heeft met houding en beweging (een motorische handicap), u bent blind of slechtziend of u bent uitbehandeld voor dyslexie
  • door deze aandoening kunt u niet zonder hulp lezen
  • andere hulpmiddelen helpen niet genoeg en u heeft een daisyspeler nodig om te kunnen lezen

Dit wordt niet vergoed

  • CD’s, andere devices en bestanden waarin de audio(school)boeken of audiotijdschriften staan
  • abonnementen daarvoor
  • daisysoftware

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die helpen als u slechts kunt lezen omdat u niet goed kunt bewegen. Die vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen en Orthesen.

Er zijn ook andere hulpmiddelen die helpen als u slecht kunt lezen omdat u niet goed kunt zien. Die vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met zien en Brillen en lenzen bij medische indicatie.

Behandeling van dyslexie wordt soms door de gemeente vergoed.

Heeft u een daisyspeler vooral nodig voor onderwijs of werk? Dan moet u deze aanvragen bij het UWV.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van daisyspelers

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u de daisyspeler in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor de daisyspeler van uw behandelend arts.

Heeft u een daisyspeler nodig vanwege uitbehandelde dyslexie? Dan moet u een verklaring hebben van een orthopedagoog of GZ-psycholoog. Een verklaring van de huisarts of via school is onvoldoende.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden een daisyspeler alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging binnen 5 jaar moet u ons toestemming vragen

Voor de daisyspeler geldt een gebruikstermijn van 5 jaar. Wilt u uw daisyspeler vervangen, maar zijn de 5 jaar nog niet om? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude daisyspeler niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel eerst toestemming aan ons vragen.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de daisyspeler bij problemen met bewegen in artikel 2.6, onderdeel e en 2.12 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij problemen met bewegen, orthopedische schoenen, en tijdelijke transferhulpmiddelen, orthesen en hulphonden (ADL-honden) als deze bedoeld zijn voor problemen met bewegen.

De Regeling omschrijft de daisyspeler bij problemen met zien in artikel 2.6, onderdeel f en 2.13 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen voor problemen met zien, brillen en lenzen bij medische indicatie en hulphonden (blindengeleidehonden) als deze bedoeld zijn voor problemen met zien.

De Regeling omschrijft de daisyspeler bij dyslexie in artikel 2.6, onderdeel t en 2.26 als hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering. Hieronder vallen ook hulpmiddelen voor persoonsalarmering.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app