Diagnostiek voor eerstelijns zorg

Als de huisarts of een andere eerstelijnszorgverlener extra onderzoek laat doen om u goed te kunnen behandelen.

Vergoedingen A-Z
2019

Vergoeding per verzekering

Wat u vergoed krijgt

Bij gezondheidsproblemen gaat u meestal eerst naar uw huisarts. Deze bespreekt uw vragen en klachten met u. Als dat nodig is, doet hij lichamelijk onderzoek. Zo probeert hij vast te stellen wat er precies aan de hand is en wat de oorzaak is van uw klachten: hij stelt een diagnose.

Soms heeft de huisarts voor een goede diagnose extra onderzoek nodig. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje of een röntgenfoto. Dit kan vaak in de praktijk zelf. Dan hoort het tot de huisartsenzorg. Als het onderzoek niet in de huisartsenpraktijk kan, stuurt de huisarts u naar een laboratorium, een bloedprikpost of de polikliniek van het ziekenhuis. De huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek en kan u dan verder behandelen. 

Ook de verloskundige of een andere zorgverlener in de eerste lijn kan vragen om zo'n onderzoek of foto voor een goede diagnose. We noemen dit daarom diagnostiek voor eerstelijns zorg, of eerstelijnsdiagnostiek.

De basisverzekering vergoedt deze diagnostiek als het gaat om:

 • laboratoriumonderzoek, zoals bloed- of urineonderzoek
 • beeldvormende diagnostiek, zoals een röntgenfoto of een scan
 • functieonderzoek, zoals een hartfilmpje of longtest

De vergoeding geldt alleen als de diagnostiek wordt aangevraagd door:

 • uw huisarts
 • uw verloskundige, als dat nodig is voor zorg rondom zwangerschap en bevalling
 • de jeugdarts, als dat nodig is voor de zorg aan zuigelingen en kinderen tot 4 jaar
 • een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten, als dat nodig is voor zorg tijdens eerstelijns verblijf
 • een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, als dat nodig is voor individuele zorg bij (een risico op) deze ziekten

Als de fysiotherapeut of bedrijfsarts de diagnostiek nodig vindt, dan moet u daarvoor dus eerst langs uw huisarts.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door:

 • een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC)
 • een productiesamenwerkingsverband
 • een ziekenhuis 
 • de jeugdarts, als het gaat om diagnostische tests bij een vermoeden van koemelkallergie bij kinderen tot 4 jaar

Voor diagnostiek in verband met prenatale screening gelden andere voorwaarden. Daarom staat die apart vermeld.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg. Maar wel voor eerstelijnsdiagnostiek. 
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is de gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als dat nodig is.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app