Fronttandvervanging

Ontbreken bij u de blijvende snij- of hoektanden en bent u jonger dan 23 jaar?

Vergoedingen A-Z

Wat u vergoed krijgt

Als uw blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd, of als ze bij een ongeval verloren zijn gegaan, dan is het mogelijk om (weer) snij- of hoektanden aan te brengen. Dat gebeurt meestal met een implantaat en een kroon.

De basisverzekering vergoedt het vervangen van een of meer helemaal ontbrekende blijvende snij- of hoektanden. Dit moet gebeuren met niet-plastisch materiaal zoals een kroon of een brug. Implantaten die daarbij nodig zijn worden ook vergoed.

De tandarts moet vóór uw 18e verjaardag hebben vastgesteld dat dit bij u nodig is. De vergoeding stopt als u 23 jaar wordt. 

Is de noodzaak pas na uw 18e vastgesteld? Of ontbreekt een snij- of hoektand maar gedeeltelijk? Dan vergoedt de basisverzekering de zorg niet. De aanvullende verzekeringen Excellent en Tandfit vergoeden de zorg dan (gedeeltelijk), als de tandarts die uitvoert. Dit valt onder tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar.

Heeft u naast ontbrekende snij- of hoektanden andere ernstige gebitsproblemen? Dan kan fronttandvervanging onder bijzondere tandheelkunde vallen.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • kaakchirurg

Vergoeding per verzekering

Tot 23 jaar (als noodzaak is vastgesteld voor 18e verjaardag)

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze zorg alleen als wij toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. Deze toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van uw zorgverlener. Daar moeten een behandelplan, een begroting en een röntgenfoto van uw gebit bij zitten.

Soms moet u een verwijzing hebben

Moet u voor deze zorg naar de kaakchirurg of een Centrum voor bijzondere tandheelkunde? Dan moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of de tandarts.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen en tandarts-specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app