Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Als bewegen moeilijk gaat of pijn doet.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

  • Lijst chronische fysiotherapie: volledig (tot maximale behandelduur)
  • Andere indicaties: 9 behandelingen, en na verwijzing 9 extra behandelingen

 

Van de 12 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie 

Van de 35 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie

Maximaal 9 behandelingen manuele therapie

Maximaal 18 behandelingen manuele therapie

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut bepalen wat er precies aan de hand is en u behandelen en begeleiden bij uw herstel. Vaak krijgt u oefeningen om te herstellen en om na het herstel te voorkomen dat de klachten terugkeren. Deze oefeningen doet u zelf thuis of in een sportschool.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar. 

Heeft u behandeling nodig door een aandoening die op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering alle behandelingen. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

Bij aandoeningen die niet op de lijst chronische fysiotherapie staan, vergoedt de basisverzekering maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Als u na deze 9 behandelingen wel verbetering merkt, maar nog niet van de klachten af bent, vergoedt de basisverzekering nog 9 extra behandelingen. U moet voor de start van deze 2e serie een verwijzing hebben van de huisarts of de medisch specialist.

De aanvullende verzekering vergoedt extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie. Het maximale aantal behandelingen per jaar staat hieronder.

Hier kunt u terecht

  • fysiotherapeut
  • kinderfysiotherapeut
  • manueel therapeut
  • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
  • bekkenfysiotherapeut
  • oedeemtherapeut
  • voor de aanvullende verzekering: psychosomatisch fysiotherapeut
  • bij aandoeningen 'lymfoedeem' en 'littekenweefsel van de huid al dan niet na trauma' van de lijst chronische fysiotherapie ook: huidtherapeut

Andere vergoedingen

Wilt u naar een andere therapeut? Of heeft u een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? Er is ook een vergoeding Houding, bewegen en sport.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Soms moet u een verwijzing hebben

Wordt u behandeld voor een aandoening die niet op de lijst chronische fysiotherapie staat en valt de zorg onder de basisverzekering? Dan moet u voor de 2e serie van 9 behandelingen een verwijzing hebben. U vraagt deze verwijzing bij de huisarts of de medisch specialist.

Afwijkende praktijklocatie? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen

Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis. Voor zorg ergens anders moet u ons vooraf toestemming vragen. Er moet dan een medische reden zijn voor zorg op een afwijkende locatie. Afwijkende praktijklocaties zijn bijvoorbeeld scholen, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als de zorg niet doeltreffend is. En ook niet als u fysiotherapie of oefentherapie krijgt om een hoger sportniveau te bereiken. Om dat te beoordelen kunnen wij (aanvullende) informatie opvragen over uw behandeltraject.
Hier is gebruikelijke zorg: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
Dat is fysiotherapie vanaf 18 jaar. Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee in het maximum aantal behandelingen van die vergoeding.
Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app