Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Als bewegen moeilijk gaat of pijn doet.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 • Lijst chronische fysiotherapie: vanaf de 21e behandeling (tot maximale behandelduur) 
 • Etalagebenen: maximaal 37 behandelingen in 12 maanden 
 • Artrose heup of knie: maximaal 12 behandelingen in 12 maanden
 • COPD: afhankelijk van GOLD-stadium 0 tot 70 behandelingen in eerste 12 maanden, daarna 0 tot 52 behandelingen per 12 maanden
 • Urine-incontinentie: maximaal 9 behandelingen

Van de 12 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie 

Van de 35 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie

Maximaal 9 behandelingen manuele therapie

Maximaal 18 behandelingen manuele therapie

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut bepalen wat er precies aan de hand is en u behandelen en begeleiden bij uw herstel. Vaak krijgt u oefeningen om te herstellen en om na het herstel te voorkomen dat de klachten terugkeren. Deze oefeningen doet u zelf thuis of in een sportschool.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij:

Heeft u behandeling nodig door een aandoening die op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De basisverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen dus niet. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

Bij etalagebenen (vernauwde slagaderen in de benen) vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie (looptraining), vanaf de eerste behandeling. Een arts moet hebben vastgesteld dat bij u sprake is van perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. De basisverzekering vergoedt maximaal 37 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden.

Bij artrose in heup of knie vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie vanaf de eerste behandeling. De basisverzekering vergoedt maximaal 12 behandelingen, over een periode van 12 maanden.

Bij COPD vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie, vanaf de 1e behandeling. Een arts moet hebben vastgesteld dat bij u sprake is van COPD in GOLD-stadium II of hoger, en in welke klasse uw symptomen vallen. De basisverzekering vergoedt bij:

 • klasse A 1 keer maximaal 5 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden
 • klasse B maximaal 27 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 3 behandelingen per 12 maanden
 • klasse C en D maximaal 70 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden en daarna steeds maximaal 52 behandelingen per 12 maanden

Bij urine-incontinentie vergoedt de basisverzekering 1 keer maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, vanaf de eerste behandeling. 

De aanvullende verzekeringen vergoeden extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie. Het maximale aantal behandelingen per jaar staat hieronder. U kunt deze gebruiken als de basisverzekering (nog) niet vergoedt.

Hier kunt u terecht

 • fysiotherapeut
 • manueel therapeut
 • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
 • bekkenfysiotherapeut
 • geriatriefysiotherapeut
 • oedeemfysiotherapeut
 • Voor de aanvullende verzekering: psychosomatisch fysiotherapeut
 • Bij aandoeningen 'lymfoedeem' en 'littekenweefsel van de huid al dan niet na trauma' van de lijst chronische fysiotherapie ook: huidtherapeut

Andere vergoedingen

Wilt u naar een andere therapeut? Of heeft u een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? Er is ook een vergoeding Houding, bewegen en sport.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico. 
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Afwijkende praktijklocatie? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen

Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis. Voor zorg ergens anders moet u ons vooraf toestemming vragen. Er moet dan een medische reden zijn voor zorg op een afwijkende locatie. Afwijkende praktijklocaties zijn bijvoorbeeld het verpleeghuis, een school of een sportaccommodatie.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als de zorg niet doeltreffend is. En ook niet als u fysiotherapie of oefentherapie krijgt om een hoger sportniveau te bereiken. Om dat te beoordelen kunnen wij (aanvullende) informatie opvragen over uw behandeltraject.
Hier is gebruikelijke zorg: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
Bent u dit jaar 18 jaar geworden? Vanaf dat moment geldt fysiotherapie vanaf 18 jaar. Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee in het maximum aantal behandelingen.
Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app