Houding, bewegen en sport

Om gezond te bewegen en actief te zijn.

Vergoedingen A-Z
2019

Vergoeding per verzekering

Maximaal per kalenderjaar

Maximaal per kalenderjaar

Maximaal per kalenderjaar

Maximaal per kalenderjaar

Maximaal per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut of de oefentherapeut. Die zorg kan onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering vallen.

Wilt u een andere therapie? Of heeft u een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? De aanvullende verzekeringen vergoeden ook consulten en behandelingen door andere therapeuten, of een sportarts. Daarvoor geldt de vergoeding hieronder.

Sportarts

De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden de volgende zorg door een sportarts:

 • sportmedisch onderzoek
 • sportmedisch- en inspanningsadvies
 • sportmedische begeleiding
 • preventief medisch onderzoek
 • sportkeuring

Chiropractie, osteopathie en manuele therapie

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden daarnaast nog:

 • chiropractie
 • osteopathie
 • manuele therapie E.S. (eggshell)

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor de sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. samen. Die staat hieronder.

Hier kunt u terecht

 • sportarts
 • voor duikkeuring: duikerarts
 • chiropractor
 • osteopaat
 • manueel therapeut E.S. (eggshell)

Dit wordt niet vergoed

 • onderzoek en keuring voor of via uw werkgever of sportvereniging

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die een sport(keurings)arts, chiropractor, osteopaat of manueel therapeut E.S. normaal gesproken als beweegzorg verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
De sportarts behandelt ook klachten met een medische oorzaak. Bijvoorbeeld een gescheurde meniscus of een beschadigde knie. Dan geldt de vergoeding voor de medisch specialist. U heeft dan vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app