Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

Voor als u niet goed kunt bewegen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met bewegen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Heeft u een ernstige aandoening waardoor u beperkingen heeft met houding en beweging (motorische handicap)? En is het noodzakelijk deze aandoening te corrigeren? Bijvoorbeeld afwijkingen van uw wervelkolom of voeten, verlamming of letsel aan uw botten of pezen. Vaak helpt een orthese dan.

Helpt een orthese niet of niet genoeg, en bent u door uw aandoening nog beperkt bij 1 van de volgende bewegingen? Dan vergoeden wij ook hulpmiddelen om dit te corrigeren of verbeteren.

 • lopen
 • gebruik van uw hand en arm
 • veranderen van lichaamshouding of het vasthouden daarvan
 • gebruiken van apparaten voor communicatie

Bij 'Details per hulpmiddel' staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Dit wordt niet vergoed

 • hulpmiddelen als u beperkt bent bij huishoudelijke taken, zoals aangepaste keukenspullen
 • eenvoudige hulpmiddelen als u beperkt bent bij eten en drinken
 • eenvoudige hulpmiddelen als u beperkt bent bij het lopen
 • een stoel om makkelijker op te staan met alleen een sta-op functie
 • helmen om een schedelafwijking van een baby of jong kind te herstellen (redressiehelmen)

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met bewegen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van hulpmiddelen bij problemen met bewegen

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij ‘Details per hulpmiddel’ kunt u zien welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming heeft gekregen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Details per hulpmiddel

Robotarm en dynamische armondersteuning

Hulpmiddelen om onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie te corrigeren.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift met toelichting hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Robotmanipulator

Hulpmiddel dat u kan helpen bij uw dagelijkse activiteiten.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de revalidatiearts en een schriftelijke advies van de ergotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt
 • de gebruikstermijn is 5 jaar

Eetapparaat

Mechanisch hulpmiddel dat u kan helpen met het toedienen van voeding.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Trippelstoel

Makkelijk te verrijden en wendbare stoel op wieltjes. Daarmee kunt u zich eenvoudig zittend verplaatsen en heeft u uw handen vrij om wat te doen of iets mee te nemen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een schriftelijk advies van de ergotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Loopwagen of loopfiets

Hulpmiddel waarmee u zich kunt verplaatsen als het lopen van langere afstanden niet meer lukt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een schriftelijk advies van de ergotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Aangepaste tafel of aangepaste stoel

Een aangepaste tafel is een tafel die in hoogte verstelbaar is voor rolstoelgebruikers. Een aangepaste stoel gebruikt u omdat u niet meer goed kan zitten.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een schriftelijk advies van de ergotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt
 • de gebruikstermijn is 5 jaar

Apparatuur voor omgevingsbediening

Hulpmiddelen die u helpen om bijvoorbeeld de telefoon, lampen, deuren of gordijnen te bedienen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Aangepaste apparatuur om de computer te bedienen

Hulpmiddelen die u helpen om uw computer te gebruiken, zoals hoofdbediening en oogbediening.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Bladomslagapparaat

Hulpmiddel om bladzijden van boeken en tijdschriften om te slaan.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Aangepaste telefoon via omgevingsbesturing

Telefoon die u via de omgevingsbesturing kan gebruiken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico bij, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Telefoonhoornhouder

Hulpmiddel als u zelf de telefoon(hoorn) niet vast kunt houden.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • als de houder € 250 of minder kost, betaalt u eigen risico, omdat u dit hulpmiddel dan in eigendom krijgt. Kost de houder meer, dan betaalt u geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel dan in bruikleen krijgt

Telefoonnummerkiezer

Hulpmiddel dat u helpt om telefoonnummers in te toetsen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Stabeugel, dynamische zit- of ligorthese

Hulpmiddel om uw houding te corrigeren of comfortabel te krijgen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist en bij vervanging van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Anti-decubitus zitkussen

Een zitkussen om decubitus (doorligwonden) te voorkomen of te behandelen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met bewegen in artikel 2.6, onderdeel e en 2.12 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem. Hieronder vallen ook orthopedische schoenen, en tijdelijke transferhulpmiddelen, orthesen, daisyspelers en de hulphond (ADL-hond) als deze bedoeld zijn voor problemen met bewegen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app