Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

Zonder zorgen dag en nacht doorkomen.

Vergoedingen A-Z
2019

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat krijgt u vergoed?

Heeft u door een ziekte, aandoening of behandeling minder of geen controle meer bij het ophouden van urine of ontlasting? Of kunt u daardoor uw urine of ontlasting niet op normale wijze kwijt? Dan vergoedt de basisverzekering hulpmiddelen die u daarbij helpen. U kunt denken aan katheters, opvangzakken, spoelapparatuur en stomavoorzieningen.

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Heeft u een stoma? De basisverzekering vergoedt ook hulpmiddelen om uw huid te beschermen en de bij ‘Details per hulpmiddel’ genoemde materialen, als die bij uw stoma nodig zijn.

In bijzondere situaties vergoedt de basisverzekering ook beschermende onderleggers. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag. Een bijzondere situatie is er als het verlies van bloed, (ontstekings)vocht, urine of ontlasting zulke grote hygiëneproblemen voor u geeft, dat alleen een onderligger u daartegen kan beschermen.

Dit wordt niet vergoed

 • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
 • middelen die uw huid beschermen als u geen stoma heeft
 • kleding, behalve netbroekjes
 • plaswekker (basisverzekering)
 • incontinentiematras

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting. Die vallen onder de volgende vergoeding.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers voor hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting
 • voor plaswekkers: alle leveranciers van plaswekkers

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen. 
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. 
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Details per hulpmiddel

Urine-opvangzakken

Hulpmiddel om uw urine op te vangen als u een katheter gebruikt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of gespecialiseerde stoma- of continentieverpleegkundige 
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben 
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Katheters

Een dun, hol en soepel slangetje waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of gespecialiseerd stoma- of continentieverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Spoelapparatuur (ontlasting)

Hulpmiddel dat u helpt om de darmen (met lauw water) te spoelen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of gespecialiseerde stoma- of continentieverpleegkundige 
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben 
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Stomamateriaal

Hulpmiddelen voor de verzorging van een stoma (niet-natuurlijke uitgang van de darmen of blaas).

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of gespecialiseerde stoma- of continentieverpleegkundige 
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Gaat u meer materiaal gebruiken dan de maximale hoeveelheid die we hieronder noemen? Ook dan moet u vooraf toestemming vragen
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u heeft recht op een maximale hoeveelheid materiaal. Die ziet u als het hulpmiddel hieronder met uw muis aanwijst
 • colostoma 1-delig
 • colostoma 2-delig
 • stomapluggen 1-delig
 • stomapluggen 2-delig
 • ileostoma 1-delig
 • ileostoma 2-delig
 • urostoma 1-delig
 • urostoma 2-delig
 • continentiestoma (afdekpleisters en katheters)
 • irrigatie spoelsets en
 • irrigatie spoelpomp

Beschermende onderleggers

Onderleggers die uw matras en (rol)stoel beschermen tegen bloed, (ontstekings)vocht, urine en ontlasting.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift met motivatie hebben van de behandelend arts of gespecialiseerde stoma- of continentieverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting in artikel 2.6, onderdeel d en 2.11 als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie. Hieronder valt ook Incontinentiemateriaal.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app