Hulpmiddelen bij problemen met horen

Als u zelf niet meer goed kunt horen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

De vergoeding voor hulpmiddelen bij problemen met horen is een onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met horen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels. We noemen deze hulpmiddelen hierna hoorhulpmiddelen.

Onze aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het hierboven genoemde bedrag voor eigen bijdragen. Deze vergoeding is voor alle hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt.

Wat u vergoed krijgt

Bij hoorhulpmiddelen zult u al snel aan hoortoestellen denken. Maar er zijn veel meer hoorhulpmiddelen. Deze helpen u bijvoorbeeld bij het gebruik van uw mobiele telefoon, of het kijken naar tv. Of ze waarschuwen u als er een alarm in huis afgaat. Hieronder leggen we uit welke hulpmiddelen wij vergoeden.

Heeft u ernstig gehoorverlies, of ernstig oorsuizen en gebruikt u een hoortoestel, eenvoudige luisterhulp of tinnitusmaskeerder? Maar kunt u daarmee nog niet goed horen, of apparatuur voor communicatie nog niet goed gebruiken? Dan vergoeden wij hulpmiddelen die dit verbeteren, zoals FM-apparatuur, ringleiding of waarschuwingssystemen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen. Wij vergoeden deze hulpmiddelen ook in plaats van een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp.

Onder ernstig gehoorverlies verstaan wij een verlies van 35 dB of meer. Of dit zo is, stelt de audicien vast door uw gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Voldoet u niet aan de voorwaarde van gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij toch hulpmiddelen waarmee u beter kunt horen. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Bent u slechthorend en heeft u een hulpmiddel nodig op uw werk of in het onderwijs? Dan vergoeden wij sommige hulpmiddelen om uw werkplek aan te passen. Het gaat om apparatuur die aan de volgende 3 eisen voldoet:

 • de apparatuur is een aanvulling op het hoortoestel of trilmechanisme dat u al heeft en is voor u persoonlijk bedoeld
 • de apparatuur is draadloos verbonden met uw hoortoestel of trilmechanisme
 • de apparatuur is nodig om uw werk te kunnen doen of school te kunnen volgen

Dit wordt niet vergoed

 • hulpmiddelen die (deels) bij u geïmplanteerd worden

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij hoorproblemen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Andere audiologische zorg valt onder de vergoeding Audiologische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar uw gehoor en advies over een hoortoestel of het gebruik daarvan.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij u geïmplanteerd worden vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Hier kunt u terecht

 • alle audiciens
 • alle andere leveranciers van hoorhulpmiddelen 

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen een eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij ‘Details per hulpmiddel’ kunt u zien welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Details per hulpmiddel

Ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur

Hulpmiddel om het geluid van apparatuur draadloos over te brengen op uw hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de gebruikstermijn is 5 jaar

Teksttelefoon en beeldtelefoon

Hulpmiddel om geluid om te zetten in tekst en beeld.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-art of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Wek- en waarschuwingsapparatuur

Hulpmiddel dat het geluid van bijvoorbeeld de deurbel, telefoon of rookmelder omzet in licht- en trilsignalen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Soloapparatuur met toebehoren

Hulpmiddel dat het geluid van de spreker doorzet naar uw hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de hoorhulpmiddelen in artikel 2.6, onderdeel c en 2.10 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie. Hieronder vallen ook hoortoestellen en hulphonden (signaalhonden).
Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als uw audicien of andere leverancier werkt volgens het Hoorprotocol en indicatieformat en het Keuzeprotocol Zorgverzekeraars Nederland. Uw audicien of leverancier kan u daar meer over vertellen. U kunt de protocollen ook vinden op onze website of opvragen bij ons Service Center.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app