Hulpmiddelen bij problemen met spreken

Als u een hulpmiddel nodig heeft omdat u niet kunt praten.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met spreken. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Er zijn verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen als u niet of bijna niet kunt spreken. Bijvoorbeeld lettersets of symbolensets, software voor tablets, of teksttelefoons.

De basisverzekering vergoedt uitwendige hulpmiddelen bij problemen met spreken als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • u heeft een ernstige taalstoornis of spraakstoornis
  • u kunt daardoor niet spreken, of bijna niet
  • u heeft een hulpmiddel nodig om u hierbij te helpen

Dit wordt niet vergoed

  • telefoons, tablets, laptops en computers waarop software geïnstalleerd wordt die helpt bij problemen met spreken
  • hulpmiddelen voor stotteren

Andere vergoedingen

Heeft u een hulpmiddel nodig dat u helpt met het maken of versterken van uw stemgeluid? Dat valt onder de vergoeding prothesen.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van hulpmiddelen voor problemen met spreken

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico, omdat u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor hulpmiddelen bij problemen met spreken van uw behandelend arts.

U moet vooraf toestemming vragen 

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met spreken in artikel 2.6, onderdeel s, als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app