Hulpmiddelen bij problemen met zien

Als uw zicht zonder hulp niet goed is.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met zien. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels. 

Wat u vergoed krijgt

Er zijn allerlei hulpmiddelen die u kunnen helpen als u niet goed kunt zien. De basisverzekering vergoedt de volgende hulpmiddelen.

 • hulpmiddelen die beperkingen helemaal of voor een deel verhelpen bij lezen, schrijven of het gebruik van apparaten voor elektronische communicatie of informatievoorziening
 • hulpmiddelen die beperkingen helemaal of voor een deel verhelpen bij oriëntatie of het om obstakels heenlopen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ vindt u een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Dit wordt niet vergoed

 • eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven, zoals een simpele handloep of leeslineaal

Andere vergoedingen

Er zijn meer hulpmiddelen die helpen bij problemen met zien. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van hulpmiddelen voor problemen met zien

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' kunt u zien welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet meestal vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen meestal alleen als u vooraf toestemming heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Details per hulpmiddel

Bijzondere optische hulpmiddelen, zoals telescoop(bril), handloep en lichtloep

Hulpmiddelen als een bril of lenzen niet meer voldoende helpen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de oogarts of regionaal instituut voor blinden en slechtzienden
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • als het hulpmiddel € 250 of minder kost, betaalt u eigen risico, omdat u dit hulpmiddel dan in eigendom krijgt. Kost het hulpmiddel meer, dan betaalt u geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel dan in bruikleen krijgt

Beeldschermloep

Hulpmiddel dat documenten vergroot zodat u deze weer kunt lezen en bekijken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Tactiel-leesapparatuur met toebehoren

Brailleregel waardoor u een schrijfmachine of beeldscherm kunt gebruiken als u blind of slechtziend bent.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Grootlettersoftware voor computer

Software die geschreven tekst vergroot.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Invoer- en uitvoerapparatuur voor computer

Hulpmiddel om uw computer te bedienen, zoals een speciaal vergroot toetsenbord.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Spraaksoftware voor mobiele telefoon

Software die menukeuzes, namen van bellers en teksten omzet in spraak.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Memorecorder

Hulpmiddel dat gesproken tekst opneemt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Voorleesapparatuur voor geschreven tekst

Hulpmiddel dat geschreven tekst scant en omzet in spraak.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling

Hulpmiddel dat tv-ondertiteling omzet in spraak.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Blindentaststok

Hulpmiddel bij oriëntatie op de weg en om obstakels heen te lopen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de gebruikstermijn is 3 jaar

Goed om te weten

De Regeling omschrijft brillenglazen of filterglazen bij medische indicatie in artikel 2.6, onderdeel f en 2.13 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie. Hieronder vallen ook brillen en lenzen met medische indicatie, hulphonden en daisyspelers.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app