Hulpmiddelen bij trombose

Als uw bloed niet goed stolt.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij trombose. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Trombose ontstaat als het bloed in het lichaam stolt, terwijl het niet moet stollen. Een stolsel in uw bloed kan ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een trombosebeen, longembolie, een hartinfarct of een herseninfarct. Regelmatig de stollingstijd van het bloed meten kan dit voorkomen. Hulpmiddelen om die metingen te doen, noemen we zelfmeetapparatuur. Is de stollingstijd niet goed, dan kan de medicatie worden aangepast.

De basisverzekering vergoedt zelfmeetapparatuur met toebehoren als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet.

  • u heeft een ziekte of aandoening waardoor u risico heeft op trombose
  • u bent voor langere tijd aangewezen op zelfmeetapparatuur, of u kunt zich door uw werk niet bij de trombosedienst laten controleren.

Onder toebehoren verstaan wij teststrips, vingerpriksysteem met lancetten en vloeistof voor kwaliteitscontrole, die bij de zelfmeetapparatuur horen.

Andere vergoedingen

Geneesmiddelen die de stolling van het bloed regelen vallen onder de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering.

Laat u bloed meten bij de trombosedienst? Of krijgt u zelfmeetapparatuur van de trombosedienst mee om thuis uw bloed te meten? Dan valt dat onder de vergoeding Trombosedienst. De trombosedienst geeft u ook opleiding om zelfmeetapparatuur te gebruiken, begeleiding bij metingen en advies over het gebruik van geneesmiddelen die de stolling van het bloed regelen.

Hier kunt u terecht

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u de zelfmeetapparatuur met toebehoren in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor zelfmeetapparatuur van uw behandelend arts.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden zelfmeetapparatuur alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij trombose in artikel 2.6, onderdeel n, als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app