Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

Als bij verpleging en verzorging bij u thuis hulpmiddelen nodig zijn.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels. 

Wat u vergoed krijgt

Soms zijn hulpmiddelen nodig om op verantwoorde manier verpleging en verzorging op bed te krijgen. Of om op verantwoorde wijze zelfstandig te blijven. Het kan gaan om een aangepast bed, of extra hulp om in of uit bed te komen.

De basisverzekering vergoedt aangepaste bedden en daarvoor bedoelde matrassen alleen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet.

 • u heeft verpleging en verzorging op bed nodig, en u heeft daar een indicatie voor
 • het gaat om hulp bij ADL-verrichtingen op bed, of een combinatie hiervan met verpleging en verzorging. ADL-verrichtingen zijn algemene handelingen die dagelijks nodig zijn, zoals aankleden, uitkleden en wassen
 • u heeft deze hulp en verpleging en verzorging meerdere keren per dag nodig

Krijgt u verpleging en verzorging op bed, en heeft u andere hulpmiddelen daarvoor nodig? De basisverzekering vergoedt ook deze andere hulpmiddelen, maar alleen als deze genoemd zijn bij ‘Details per hulpmiddel’.

Onderleggers om uw bed te beschermen vergoeden wij alleen als deze de enige manier zijn om problemen met hygiëne door bloedverlies of wondvocht op te lossen.

Heeft u geen indicatie voor verpleging en verzorging op bed? Maar heeft u die hulpmiddelen wel nodig om voor uzelf te kunnen blijven zorgen? Ook dan vergoedt de basisverzekering deze hulpmiddelen.

Andere vergoedingen

Hulpmiddelen die u tijdelijk nodig heeft omdat u problemen heeft met bewegen, vallen onder de vergoeding Kortdurende uitleen. Dit zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen omdat u zich tijdelijk niet kunt wassen, of omdat u tijdelijk niet in of uit bed kan komen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van deze hulpmiddelen

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' staat welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed van de behandelend arts of wijkverpleegkundige.

U moet soms vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen soms alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Details per hulpmiddel

Bedden in speciale uitvoering (inclusief matras)

Een bijzonder bed als u met een gewoon bed niet verpleegd en verzorgd kunt worden of zelfredzaam kan blijven.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Bedden, matrassen en overtrekken voor de behandeling of preventie van doorligplekken (decubitus)

Hulpmiddelen die druk verlagen als u langdurig moet liggen waardoor u comfortabeler ligt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts, wondverpleegkundige of wijkverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen, bedgalgen, papegaaien en portalen

Accessoires voor aan uw bed.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Infuusstandaard

Standaard die u gebruikt om uw infuus aan op te hangen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Bedtafels

Tafel als u in bed wilt eten, computeren, schrijven of lezen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Glij- en rollakens

Hulpmiddel om u te helpen omdraaien in bed.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Bedverkorters, bedverlengers en bedverhogers

Hulpmiddelen om het bed aan te passen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Ondersteek

Hulpmiddel als u niet uit bed kunt of mag om naar de wc te gaan.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Bedbeschermende onderleggers

Hulpmiddel om uw matras te beschermen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft een voorschrift nodig van de behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed in artikel 2.6, onderdeel j en 2.17 als hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed.


Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app