Kappen voor schedelbescherming

Als uw schedel bescherming nodig heeft door een bewustzijnsstoornis.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor kappen voor schedelbescherming. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Een bewustzijnsstoornis is een verandering in de toestand van de hersenen waardoor iemand niet reageert op signalen uit de omgeving, of vertraagd of anders dan normaal. Dit komt bijvoorbeeld voor bij stofwisselingsproblemen of epilepsie. Iemand kan dan vallen of buiten bewustzijn raken.

Een kap kan in zulke situaties de schedel beschermen tegen breuken of ander letsel. De basisverzekering vergoedt deze kap als u:

  • een bewustzijnsstoornis heeft die regelmatig terugkomt en niet kan worden behandeld
  • u een kap nodig heeft om uw schedel te beschermen tegen breuken of ander letsel, of om verergering van letsel of een schedeldefect dat u al heeft te voorkomen

Dit wordt niet vergoed

  • epilepsiehonden
  • detectie- en alarmeringsapparatuur

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van kappen voor schedelbescherming

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u de kap om uw schedel te beschermen in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor de kap voor schedelbescherming van uw behandelend arts.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden kappen voor schedelbescherming alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging binnen 18 maanden moet u ons toestemming vragen

Voor de kap voor schedelbescherming geldt een gebruikstermijn van 18 maanden. Wilt u uw kap vervangen, maar zijn de 18 maanden nog niet om? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude kap niet meer goed is. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de kap voor schedelbescherming in artikel 2.9, onderdeel g als hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app