Kraamzorg

Extra zorg voor moeder en kind in die bijzondere periode vlak na de geboorte.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Volgens Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg

Maximaal, per bevalling, voor eigen bijdrage basisverzekering en extra kraamzorg

Maximaal, per bevalling, voor eigen bijdrage basisverzekering en extra kraamzorg

Maximaal, per bevalling, voor eigen bijdrage basisverzekering en extra kraamzorg

Maximaal, per bevalling, voor eigen bijdrage basisverzekering en extra kraamzorg

Wat u vergoed krijgt

Als uw zwangerschap zonder complicaties verloopt, dan kiest u zelf waar u wilt bevallen: thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis. Als er complicaties zijn, zal de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden. Waar u ook bevalt: u heeft recht op kraamzorg na de bevalling.

Als u thuis of in een geboortecentrum bevalt, begeleidt uw verloskundige of huisarts de bevalling. Een kraamverzorgende of verpleegkundige ondersteunt dan de verloskundige of huisarts tijdens de bevalling. Dat noemen we ‘partusassistentie’. Dit telt niet als kraamzorg maar als verloskundige zorg

Na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende u en uw pasgeboren kindje. Zij helpt u na de bevalling met de verzorging van uw baby en geeft informatie en advies. Als u de kraamperiode thuis bent, doet de kraamverzorgende ook lichte huishoudelijke taken. 

De basisverzekering vergoedt:

 • inschrijving en intake door kraamcentrum of geboortecentrum
 • assistentie door een kraamverzorgende of verpleegkundige tijdens de bevalling (partusassistentie) tot maximaal 2 uur na de geboorte van de placenta
 • kraamzorg na de bevalling

Hoeveel uren kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en waar u bevalt. Het kraamcentrum of geboortecentrum stelt dit vast op basis van een protocol. U krijgt minimaal 24 en maximaal 80 uur. Dit wordt verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de bevalling. De dagen dat u in het ziekenhuis ligt, worden hiervan afgehaald

Voor kraamzorg betaalt u wettelijke eigen bijdragen. Er zijn er 2:

a. voor kraamzorg thuis: € 4,40 per uur

b. voor kraamzorg als u in de polikliniek bevalt zonder medische noodzaak of kraamzorg in het geboortecentrum. Deze bestaat uit 2 delen:

 1. een vast bedrag van € 17,50 per persoon per dag (dus € 35 voor moeder en 1 kind)
 2. daar bovenop een variabel bedrag: de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan € 125 per persoon per dag

We zetten de situaties die mogelijk zijn voor u op een rij.

 1. Bent u thuis bevallen? Dan stelt het kraamcentrum het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Daarbij geldt de eigen bijdrage (zie a).
 2. Bent u bevallen in een ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk was? En is alles zonder problemen verlopen? Dan kunt u met uw baby al snel weer naar huis. Het kraamcentrum stelt dan het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Voor de dag van de bevalling geldt de hogere eigen bijdrage (zie b). Daarna geldt voor de kraamzorg thuis de eigen bijdrage (zie a).
 3. Bent u zonder medische problemen bevallen in een geboortecentrum? Dan kunt u daar meestal nog een paar dagen blijven met uw pasgeboren baby. In dat geval stelt het geboortecentrum het aantal uren kraamzorg vast waarop u na thuiskomst nog recht heeft. Let op dat voor de opnamedagen de hogere eigen bijdrage (zie b) geldt. Als u thuis nog kraamzorg ontvangt, geldt daarvoor de eigen bijdrage (zie a).
 4. Bent u bevallen in het ziekenhuis met een medische indicatie? Of bent u met uw baby minder dan 10 dagen in het ziekenhuis geweest? Dan wordt het aantal uren kraamzorg na uw thuiskomst vastgesteld. Voor de dagen in het ziekenhuis betaalt u geen eigen bijdrage. Voor de kraamzorg thuis geldt de eigen bijdrage (zie a).

Als u een baby adopteert of iemand anders draagmoeder is, heeft de baby ook recht op kraamzorg.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden tot een maximumbedrag per bevalling:

 • de hogere eigen bijdrage (zie b) bij bevallen zonder medische noodzaak in het ziekenhuis, of in het geboortecentrum
 • de eigen bijdrage (zie a) voor kraamzorg thuis
 • couveusenazorg na thuiskomst van de baby die meer dan 4 dagen in de couveuse heeft gelegen of die in de couveuse heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van 8 of meer dagen
 • anvullende kraamzorg, als u om medische redenen meer kraamzorg nodig heeft dan de basisverzekering vergoedt
 • uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet kan starten in de 10 dagen na de geboorte van uw baby. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de gewone kraamzorg

De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden een kraampakket van onze Kraamzorg Service. 

Adopteert u een baby van nog geen jaar oud? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Plus en hoger ook zorg bij adoptie.

Dit wordt niet vergoed

 • hotelfaciliteiten of andere luxezorg in het geboortecentrum 
 • vervoerskosten die het kraamcentrum of de kraamverzorgende apart rekent. Deze kosten zitten al in het kraamzorgtarief

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

- de wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur bij kraamzorg thuis
- de wettelijke eigen bijdrage van € 17,50 per persoon per dag.  
- de meerkosten boven € 125 per persoon per dag voor het geboortecentrum, of voor het ziekenhuis als u daar zonder medische noodzaak bevalt

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden de eigen bijdragen tot een maximumbedrag per bevalling.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor kraamzorg.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet de kraamzorg op tijd aanvragen

Dit kan eenvoudig online. Telefonisch kan ook. Neemt u dan contact op met onze Kraamzorg Service via telefoonnummer 088 668 97 07. Zij helpen u ook met uw andere vragen over kraamzorg.

Voor couveusenazorg, aanvullende kraamzorg en uitgestelde kraamzorg heeft u een medische verklaring nodig

Heeft u behoefte aan couveusenazorg of aan aanvullende of uitgestelde kraamzorg? Dan heeft u een verklaring van uw behandelend arts of verloskundige nodig waaruit de medische noodzaak blijkt. U stuurt deze verklaring mee met uw declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de kraamzorg die kraamverzorgenden normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
Het kraamcentrum of het geboortecentrum stelt het aantal uren kraamzorg vast volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app