Verblijf in een logeerhuis

In de buurt zijn als uw kind of gezinslid in het ziekenhuis ligt.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 • € 12,50 per dag tot € 260 per kalenderjaar voor ouders bij behandeling of opname kind
 • € 25 per dag voor gezinslid bij opname volwassene

 • € 12,50 per dag tot € 260 per kalenderjaar voor ouders bij behandeling of opname kind
 • € 25 per dag voor gezinslid bij opname volwassene


 • € 12,50 per dag tot € 260 per kalenderjaar voor ouders bij behandeling of opname kind
 • € 25 per dag voor gezinslid bij opname volwassene

 • logeerkosten ouders bij behandeling of opname kind
 • logeerkosten gezinslid bij opname volwassene
 • logeerkosten na transplantatie of oncologische behandeling

 • logeerkosten ouders bij behandeling of opname kind
 • logeerkosten gezinslid bij opname volwassene
 • logeerkosten na transplantatie of oncologische behandeling

Wat u vergoed krijgt

Een ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn. Als uw kind wordt opgenomen, wilt u als ouder waarschijnlijk in de buurt zijn. En wordt u zelf opgenomen, dan wilt u misschien ook een gezinslid in de buurt hebben.

Daarom is er bij veel ziekenhuizen een logeerhuis, bijvoorbeeld een Ronald McDonald Huis. Daar kunnen ouders en gezinsleden in de buurt van het ziekenhuis overnachten.

Voor het verblijf betaalt u een bedrag per dag. We noemen dat hierna logeerkosten. Het logeerhuis noemt het bedrag soms 'eigen bijdrage'.

De aanvullende verzekeringen Beter, Plus en Optimaal vergoeden de logeerkosten in 2 gevallen. Top en Excellent vergoeden ook in een 3e situatie.

Ziekenhuisbehandeling van een kind onder de 18 jaar

Wordt uw kind behandeld of opgenomen in het ziekenhuis? De aanvullende verzekering Beter of hoger van het kind vergoedt de logeerkosten van de ouder, als die ook bij ons verzekerd is. Beter, Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 12,50 per dag, tot maximaal € 260 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig.

Ziekenhuisopname vanaf 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder? De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden de logeerkosten van 1 gezinslid tijdens uw ziekenhuisopname. Dit gezinslid moet zelf ook bij ons verzekerd zijn. Beter, Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 25 per dag. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig.

Na transplantatie of behandeling tegen kanker

Heeft u een Top of Excellent? Dan vergoeden wij de logeerkosten voor u en een begeleider ook:

 • na een transplantatie
 • bij chemotherapie, bestraling of immuuntherapie tegen kanker

Hier kunt u terecht

 • logeerhuis van het ziekenhuis
 • Ronald McDonald Huis

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Meestal staat het ook op de website van het ziekenhuis. Informatie over de Ronald McDonald Huizen vindt u bij het Kinderfonds.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app